Rudolf Steinerskolen I Oslo
Juridisk navn:  Rudolf Steinerskolen I Oslo
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21082200
Postboks 25 Hovseter Flyveien 2 Fax: 22147221
0705 Oslo 770 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971526246
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 143
Etableringsdato: 8/1/1945 1
Foretakstype: STI
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.55%
Resultat  
  
-86.86%
Egenkapital  
  
2.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 56.484.000 52.037.000 49.340.000 46.602.000 46.343.000
Resultat: 188.000 1.431.000 1.613.000 235.000 636.000
Egenkapital: 6.786.000 6.599.000 5.167.000 3.554.000 3.320.000
Regnskap for  Rudolf Steinerskolen I Oslo
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 56.484.000 52.037.000 49.340.000 46.602.000 46.343.000
Driftskostnader -56.079.000 -50.375.000 -47.384.000 -46.012.000 -45.301.000
Driftsresultat 406.000 1.662.000 1.955.000 590.000 1.042.000
Finansinntekter 98.000 122.000 100.000 86.000 70.000
Finanskostnader -317.000 -354.000 -442.000 -441.000 -475.000
Finans -219.000 -232.000 -342.000 -355.000 -405.000
Resultat før skatt 188.000 1.431.000 1.613.000 235.000 636.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 1.431.000 1.613.000 235.000 636.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.874.000 20.025.000 20.840.000 21.411.000 21.974.000
Sum omløpsmidler 12.050.000 11.992.000 10.003.000 8.506.000 7.097.000
Sum eiendeler 31.924.000 32.017.000 30.843.000 29.917.000 29.071.000
Sum opptjent egenkapital 5.966.000 5.779.000 4.347.000 2.734.000 2.500.000
Sum egenkapital 6.786.000 6.599.000 5.167.000 3.554.000 3.320.000
Sum langsiktig gjeld 17.134.000 17.615.000 18.066.000 19.096.000 19.492.000
Sum kortsiktig gjeld 8.004.000 7.804.000 7.610.000 7.266.000 6.261.000
Sum gjeld og egenkapital 31.924.000 32.018.000 30.843.000 29.916.000 29.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.238.000 51.320.000 48.181.000 46.648.000 46.343.000
Andre inntekter 1.245.000 717.000 1.158.000 -46.000 0
Driftsinntekter 56.484.000 52.037.000 49.340.000 46.602.000 46.343.000
Varekostnad -1.651.000 -1.573.000 -1.565.000 -1.059.000 -1.264.000
Lønninger -44.249.000 -39.862.000 -37.411.000 -36.638.000 -35.471.000
Avskrivning -1.261.000 -1.206.000 -1.179.000 -1.411.000 -1.312.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.918.000 -7.734.000 -7.229.000 -6.904.000 -7.254.000
Driftskostnader -56.079.000 -50.375.000 -47.384.000 -46.012.000 -45.301.000
Driftsresultat 406.000 1.662.000 1.955.000 590.000 1.042.000
Finansinntekter 98.000 122.000 100.000 86.000 70.000
Finanskostnader -317.000 -354.000 -442.000 -441.000 -475.000
Finans -219.000 -232.000 -342.000 -355.000 -405.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 188.000 1.431.000 1.613.000 235.000 636.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.355.000 16.027.000 16.402.000 16.820.000 17.240.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.167.000 3.648.000 4.086.000 4.239.000 4.383.000
Sum varige driftsmidler 19.523.000 19.674.000 20.489.000 21.060.000 21.623.000
Sum finansielle anleggsmidler 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000
Sum anleggsmidler 19.874.000 20.025.000 20.840.000 21.411.000 21.974.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.628.000 566.000 382.000 1.785.000 1.922.000
Andre fordringer 848.000 860.000 812.000 625.000 569.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.574.000 10.567.000 8.808.000 6.096.000 4.606.000
Sum omløpsmidler 12.050.000 11.992.000 10.003.000 8.506.000 7.097.000
Sum eiendeler 31.924.000 32.017.000 30.843.000 29.917.000 29.071.000
Sum opptjent egenkapital 5.966.000 5.779.000 4.347.000 2.734.000 2.500.000
Sum egenkapital 6.786.000 6.599.000 5.167.000 3.554.000 3.320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 455.000 455.000 455.000 455.000 438.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.134.000 17.615.000 18.066.000 19.096.000 19.492.000
Leverandørgjeld 1.231.000 1.275.000 1.131.000 1.103.000 1.061.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.311.000 2.235.000 1.839.000 1.841.000 1.612.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.462.000 4.294.000 4.640.000 4.323.000 3.588.000
Sum kortsiktig gjeld 8.004.000 7.804.000 7.610.000 7.266.000 6.261.000
Sum gjeld og egenkapital 31.924.000 32.018.000 30.843.000 29.916.000 29.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.046.000 4.188.000 2.393.000 1.240.000 836.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1
Soliditet 21.3 20.6 16.8 11.9 11.4
Resultatgrad 0.7 3.2 4 1.3 2.2
Rentedekningsgrad 1.3 4.7 4.4 1.3 2.2
Gjeldsgrad 3.7 3.9 5 7.4 7.8
Total kapitalrentabilitet 1.6 5.6 6.7 2.3 3.8
Signatur
16.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex