Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rosendal Og Omland Vassverk Sa
Juridisk navn:  Rosendal Og Omland Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53481618
Postboks 147 Træsvegen 4 Fax:
5486 Rosendal 5470 Rosendal
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 955414691
Aksjekapital: 6.124 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/1969
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.89%
Resultat  
  
6.63%
Egenkapital  
  
6.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.575.000 3.376.000 3.401.000 3.062.000 2.973.000
Resultat: 692.000 649.000 420.000 480.000 458.000
Egenkapital: 16.905.000 15.853.000 15.024.000 14.563.000 14.064.000
Regnskap for  Rosendal Og Omland Vassverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.575.000 3.376.000 3.401.000 3.062.000 2.973.000
Driftskostnader -2.909.000 -2.792.000 -3.076.000 -2.663.000 -2.544.000
Driftsresultat 666.000 583.000 325.000 399.000 429.000
Finansinntekter 46.000 67.000 96.000 81.000 29.000
Finanskostnader -21.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 25.000 66.000 95.000 80.000 29.000
Resultat før skatt 692.000 649.000 420.000 480.000 458.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 692.000 649.000 420.000 480.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.129.000 8.333.000 8.889.000 8.966.000 8.979.000
Sum omløpsmidler 8.410.000 7.799.000 6.562.000 6.556.000 5.258.000
Sum eiendeler 17.539.000 16.132.000 15.451.000 15.522.000 14.237.000
Sum opptjent egenkapital 9.322.000 8.630.000 7.980.000 7.560.000 7.080.000
Sum egenkapital 16.905.000 15.853.000 15.024.000 14.563.000 14.064.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 633.000 278.000 427.000 958.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 17.539.000 16.132.000 15.451.000 15.522.000 14.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.575.000 3.376.000 3.401.000 3.062.000 2.973.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.575.000 3.376.000 3.401.000 3.062.000 2.973.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -497.000 -488.000 -498.000 -441.000 -453.000
Avskrivning -438.000 -447.000 -447.000 -419.000 -414.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.974.000 -1.857.000 -2.225.000 -1.803.000 -1.677.000
Driftskostnader -2.909.000 -2.792.000 -3.076.000 -2.663.000 -2.544.000
Driftsresultat 666.000 583.000 325.000 399.000 429.000
Finansinntekter 46.000 67.000 96.000 81.000 29.000
Finanskostnader -21.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 25.000 66.000 95.000 80.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 692.000 649.000 420.000 480.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.158.000 6.252.000 6.699.000 6.657.000 6.561.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.158.000 6.252.000 6.699.000 6.657.000 6.561.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.971.000 2.080.000 2.190.000 2.309.000 2.419.000
Sum anleggsmidler 9.129.000 8.333.000 8.889.000 8.966.000 8.979.000
Varebeholdning 111.000 88.000 94.000 0 0
Kundefordringer 130.000 96.000 178.000 115.000 218.000
Andre fordringer 341.000 127.000 120.000 221.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.827.000 7.488.000 6.169.000 6.220.000 4.921.000
Sum omløpsmidler 8.410.000 7.799.000 6.562.000 6.556.000 5.258.000
Sum eiendeler 17.539.000 16.132.000 15.451.000 15.522.000 14.237.000
Sum opptjent egenkapital 9.322.000 8.630.000 7.980.000 7.560.000 7.080.000
Sum egenkapital 16.905.000 15.853.000 15.024.000 14.563.000 14.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 404.000 197.000 359.000 818.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 27.000 21.000 25.000 20.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 54.000 47.000 116.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 633.000 278.000 427.000 958.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 17.539.000 16.132.000 15.451.000 15.522.000 14.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.777.000 7.521.000 6.135.000 5.598.000 5.084.000
Likviditetsgrad 1 13.3 28.1 15.4 6.8 30.2
Likviditetsgrad 2 13.1 27.7 15.1 6.8 30.2
Soliditet 96.4 98.3 97.2 93.8 98.8
Resultatgrad 18.6 17.3 9.6 1 14.4
Rentedekningsgrad 31.7 583.0 3 3
Gjeldsgrad 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 4.1 4.0 2.7 3.1 3.2
Signatur
05.11.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex