Romsdal Lodge As
Juridisk navn:  Romsdal Lodge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 52 Øvre Kavli Fax:
6339 Isfjorden 6320 Isfjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 912168956
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.08%
Resultat  
  
125.37%
Egenkapital  
  
19.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.497.000 2.332.000 1.734.000 1.328.000 992.000
Resultat: 52.000 -205.000 3.000 -53.000 222.000
Egenkapital: -220.000 -272.000 -67.000 -70.000 -17.000
Regnskap for  Romsdal Lodge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.497.000 2.332.000 1.734.000 1.328.000 992.000
Driftskostnader -2.446.000 -2.538.000 -1.733.000 -1.381.000 -769.000
Driftsresultat 51.000 -206.000 1.000 -53.000 222.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 52.000 -205.000 3.000 -53.000 222.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -205.000 3.000 -53.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 175.000 161.000 202.000 245.000 210.000
Sum omløpsmidler 729.000 317.000 430.000 242.000 296.000
Sum eiendeler 904.000 478.000 632.000 487.000 506.000
Sum opptjent egenkapital -243.000 -295.000 -89.000 -92.000 -39.000
Sum egenkapital -220.000 -272.000 -67.000 -70.000 -17.000
Sum langsiktig gjeld 529.000 414.000 490.000 417.000 433.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 336.000 209.000 140.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 477.000 632.000 487.000 506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.491.000 2.288.000 1.695.000 1.298.000 931.000
Andre inntekter 7.000 44.000 38.000 30.000 61.000
Driftsinntekter 2.497.000 2.332.000 1.734.000 1.328.000 992.000
Varekostnad -110.000 -101.000 -60.000 -67.000 -110.000
Lønninger -1.276.000 -1.433.000 -932.000 -577.000 -159.000
Avskrivning -67.000 -130.000 -137.000 -101.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -874.000 -604.000 -636.000 -419.000
Driftskostnader -2.446.000 -2.538.000 -1.733.000 -1.381.000 -769.000
Driftsresultat 51.000 -206.000 1.000 -53.000 222.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.000 -205.000 3.000 -53.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 175.000 161.000 202.000 245.000 210.000
Sum varige driftsmidler 175.000 161.000 202.000 245.000 210.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 175.000 161.000 202.000 245.000 210.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 311.000 176.000 15.000 85.000 46.000
Andre fordringer 92.000 73.000 31.000 17.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 326.000 67.000 384.000 140.000 231.000
Sum omløpsmidler 729.000 317.000 430.000 242.000 296.000
Sum eiendeler 904.000 478.000 632.000 487.000 506.000
Sum opptjent egenkapital -243.000 -295.000 -89.000 -92.000 -39.000
Sum egenkapital -220.000 -272.000 -67.000 -70.000 -17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 529.000 414.000 490.000 417.000 433.000
Leverandørgjeld 25.000 26.000 0 39.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 156.000 64.000 42.000 35.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 413.000 247.000 167.000 65.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 336.000 209.000 140.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 477.000 632.000 487.000 506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 -19.000 221.000 102.000 206.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 2.1 1.7 3.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 2.1 1.7 3.3
Soliditet -24.4 -56.9 -10.6 -14.4 -3.4
Resultatgrad 2.0 -8.8 0.1 22.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad -5.1 -2.8 -10.4 -30.8
Total kapitalrentabilitet 5.8 -43.1 0.5 -10.9 43.9
Signatur
14.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex