Romsdal Kystlag
Juridisk navn:  Romsdal Kystlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71253235
c/o Hans Petter Tysnes Nerlandsvegen 2A c/o Hans Petter Tysnes Nerlandsvegen 2A Fax:
6416 Molde 6416 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 985021880
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/23/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 239.000
Resultat: 239.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Romsdal Kystlag
Resultat 2019
Driftsinntekter 239.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 239.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 239.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 219.000
Andre inntekter 20.000
Driftsinntekter 239.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 239.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
08.02.2021
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex