Romsdal Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Romsdal Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71200400
Grandfjæra 24 Grandfjæra 24 Fax: 71200401
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 811669202
Aksjekapital: 154.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/14/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.61%
Resultat  
  
222%
Egenkapital  
  
38.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.977.000 10.231.000 8.546.000 8.922.000 8.108.000
Resultat: 3.249.000 1.009.000 1.304.000 821.000 176.000
Egenkapital: 2.300.000 1.666.000 879.000 877.000 875.000
Regnskap for  Romsdal Eiendomsmegling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.977.000 10.231.000 8.546.000 8.922.000 8.108.000
Driftskostnader -10.643.000 -9.167.000 -7.159.000 -7.991.000 -7.993.000
Driftsresultat 3.334.000 1.064.000 1.387.000 930.000 115.000
Finansinntekter 109.000 122.000 63.000 96.000 81.000
Finanskostnader -194.000 -176.000 -146.000 -206.000 -19.000
Finans -85.000 -54.000 -83.000 -110.000 62.000
Resultat før skatt 3.249.000 1.009.000 1.304.000 821.000 176.000
Skattekostnad -715.000 -223.000 -301.000 -199.000 -47.000
Årsresultat 2.534.000 787.000 1.002.000 622.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 350.000 279.000 350.000 428.000
Sum omløpsmidler 6.793.000 4.760.000 3.278.000 2.588.000 2.918.000
Sum eiendeler 7.099.000 5.110.000 3.557.000 2.938.000 3.346.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.077.000 291.000 288.000 287.000
Sum egenkapital 2.300.000 1.666.000 879.000 877.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.799.000 3.444.000 2.678.000 2.061.000 2.471.000
Sum gjeld og egenkapital 7.100.000 5.110.000 3.558.000 2.938.000 3.347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.844.000 10.121.000 8.474.000 8.848.000 8.050.000
Andre inntekter 133.000 110.000 72.000 73.000 58.000
Driftsinntekter 13.977.000 10.231.000 8.546.000 8.922.000 8.108.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -6.811.000 -5.568.000 -4.153.000 -4.676.000 -4.325.000
Avskrivning -76.000 -63.000 -71.000 -80.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.756.000 -3.536.000 -2.935.000 -3.235.000 -3.584.000
Driftskostnader -10.643.000 -9.167.000 -7.159.000 -7.991.000 -7.993.000
Driftsresultat 3.334.000 1.064.000 1.387.000 930.000 115.000
Finansinntekter 109.000 122.000 63.000 96.000 81.000
Finanskostnader -194.000 -176.000 -146.000 -206.000 -19.000
Finans -85.000 -54.000 -83.000 -110.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 -1.000.000 -620.000 0
Årsresultat 2.534.000 787.000 1.002.000 622.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 4.000 6.000 5.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 346.000 274.000 345.000 426.000
Sum varige driftsmidler 270.000 346.000 274.000 345.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 306.000 350.000 279.000 350.000 428.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.630.000 3.872.000 2.193.000 1.269.000 1.889.000
Andre fordringer 0 34.000 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.163.000 888.000 1.052.000 1.319.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 6.793.000 4.760.000 3.278.000 2.588.000 2.918.000
Sum eiendeler 7.099.000 5.110.000 3.557.000 2.938.000 3.346.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.077.000 291.000 288.000 287.000
Sum egenkapital 2.300.000 1.666.000 879.000 877.000 875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 272.000 742.000 193.000 139.000 513.000
Betalbar skatt 747.000 221.000 302.000 201.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 1.037.000 736.000 581.000 484.000 503.000
Utbytte -1.500.000 0 -1.000.000 -620.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.243.000 1.745.000 603.000 616.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 4.799.000 3.444.000 2.678.000 2.061.000 2.471.000
Sum gjeld og egenkapital 7.100.000 5.110.000 3.558.000 2.938.000 3.347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.994.000 1.316.000 600.000 527.000 447.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.2
Soliditet 32.4 32.6 24.7 29.9 26.2
Resultatgrad 23.9 10.4 16.2 10.4 1.4
Rentedekningsgrad 17.2 6 9.5 4.5 6.1
Gjeldsgrad 2.1 2.1 3 2.4 2.8
Total kapitalrentabilitet 48.5 23.2 40.8 34.9 5.9
Signatur
26.03.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER
STYRELEDER ALENE.
Prokurister
26.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER HAR PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex