Romsdal Dekk & Antirust As
Juridisk navn:  Romsdal Dekk & Antirust As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98807523
Sletteivegen 5 Sletteivegen 5 Fax:
6440 Elnesvågen 6440 Elnesvågen
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 916580371
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.32%
Resultat  
  
-336.36%
Egenkapital  
  
-14.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.840.000 2.007.000 1.312.000 950.000 125.000
Resultat: -26.000 11.000 68.000 68.000 -7.000
Egenkapital: 116.000 136.000 128.000 76.000 23.000
Regnskap for  Romsdal Dekk & Antirust As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.840.000 2.007.000 1.312.000 950.000 125.000
Driftskostnader -1.854.000 -1.972.000 -1.243.000 -881.000 -132.000
Driftsresultat -13.000 34.000 69.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -24.000 0 0 0
Finans -13.000 -24.000 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 11.000 68.000 68.000 -7.000
Skattekostnad 6.000 -2.000 -16.000 -16.000 0
Årsresultat -21.000 8.000 53.000 52.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 323.000 36.000 12.000 17.000
Sum omløpsmidler 362.000 380.000 272.000 336.000 64.000
Sum eiendeler 460.000 703.000 308.000 348.000 81.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 106.000 98.000 46.000 -7.000
Sum egenkapital 116.000 136.000 128.000 76.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 252.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 344.000 315.000 177.000 269.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 460.000 703.000 308.000 348.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.840.000 2.007.000 1.275.000 950.000 125.000
Andre inntekter 0 37.000 0 0
Driftsinntekter 1.840.000 2.007.000 1.312.000 950.000 125.000
Varekostnad -770.000 -786.000 -102.000 -135.000 -22.000
Lønninger -277.000 -605.000 -658.000 -346.000 0
Avskrivning -28.000 -31.000 -5.000 -4.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -779.000 -550.000 -478.000 -396.000 -109.000
Driftskostnader -1.854.000 -1.972.000 -1.243.000 -881.000 -132.000
Driftsresultat -13.000 34.000 69.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -24.000 0 0 0
Finans -13.000 -24.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 8.000 53.000 52.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 17.000 26.000 36.000 12.000 17.000
Driftsløsøre 56.000 272.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 72.000 298.000 36.000 12.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 323.000 36.000 12.000 17.000
Varebeholdning 284.000 180.000 77.000 0 0
Kundefordringer 44.000 51.000 59.000 85.000 9.000
Andre fordringer 15.000 41.000 98.000 31.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 109.000 38.000 220.000 26.000
Sum omløpsmidler 362.000 380.000 272.000 336.000 64.000
Sum eiendeler 460.000 703.000 308.000 348.000 81.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 106.000 98.000 46.000 -7.000
Sum egenkapital 116.000 136.000 128.000 76.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 252.000 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 108.000 151.000 59.000 55.000 78.000
Betalbar skatt 3.000 16.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 62.000 46.000 143.000 -21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 98.000 55.000 58.000 0
Sum kortsiktig gjeld 344.000 315.000 177.000 269.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 460.000 703.000 308.000 348.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 65.000 95.000 67.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.5 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 1.1 1.2 1.1
Soliditet 25.2 19.3 41.6 21.8 28.8
Resultatgrad -0.7 1.7 5.3 7.2 -5.6
Rentedekningsgrad -0.9 1.4
Gjeldsgrad 3.0 4.2 1.4 3.6 2.5
Total kapitalrentabilitet -2.6 4.8 22.4 19.5 -8.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex