Romsdal Bioenergi As
Juridisk navn:  Romsdal Bioenergi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71247316
co Lars Ole Gunnerød Fax:
6453 Kleive 6453 Kleive
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 989454730
Aksjekapital: 2.360.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.5%
Resultat  
  
66.64%
Egenkapital  
  
57.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.204.000 5.626.000 4.903.000 5.420.000 6.123.000
Resultat: -386.000 -1.157.000 293.000 -1.316.000 580.000
Egenkapital: -643.000 -1.507.000 -350.000 -643.000 959.000
Regnskap for  Romsdal Bioenergi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.204.000 5.626.000 4.903.000 5.420.000 6.123.000
Driftskostnader -5.221.000 -6.413.000 -4.257.000 -6.358.000 -5.173.000
Driftsresultat -18.000 -788.000 646.000 -938.000 950.000
Finansinntekter 25.000 21.000 20.000 21.000 20.000
Finanskostnader -393.000 -390.000 -373.000 -399.000 -389.000
Finans -368.000 -369.000 -353.000 -378.000 -369.000
Resultat før skatt -386.000 -1.157.000 293.000 -1.316.000 580.000
Skattekostnad 0 0 0 -157.000
Årsresultat -386.000 -1.157.000 293.000 -1.316.000 423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.188.000 4.591.000 4.415.000 4.801.000 4.995.000
Sum omløpsmidler 2.663.000 3.256.000 3.890.000 3.386.000 3.502.000
Sum eiendeler 6.851.000 7.847.000 8.305.000 8.187.000 8.497.000
Sum opptjent egenkapital -3.004.000 -2.617.000 -1.460.000 -1.753.000 -152.000
Sum egenkapital -643.000 -1.507.000 -350.000 -643.000 959.000
Sum langsiktig gjeld 5.662.000 5.973.000 5.782.000 6.157.000 4.918.000
Sum kortsiktig gjeld 1.833.000 3.381.000 2.872.000 2.673.000 2.620.000
Sum gjeld og egenkapital 6.852.000 7.848.000 8.305.000 8.188.000 8.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.864.000 5.626.000 4.764.000 4.985.000 5.943.000
Andre inntekter 340.000 0 140.000 435.000 180.000
Driftsinntekter 5.204.000 5.626.000 4.903.000 5.420.000 6.123.000
Varekostnad -1.885.000 -3.109.000 -2.197.000 -3.717.000 -2.840.000
Lønninger -1.120.000 -1.265.000 -697.000 -1.025.000 -788.000
Avskrivning -208.000 -271.000 -287.000 -292.000 -295.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.008.000 -1.768.000 -1.076.000 -1.324.000 -1.250.000
Driftskostnader -5.221.000 -6.413.000 -4.257.000 -6.358.000 -5.173.000
Driftsresultat -18.000 -788.000 646.000 -938.000 950.000
Finansinntekter 25.000 21.000 20.000 21.000 20.000
Finanskostnader -393.000 -390.000 -373.000 -399.000 -389.000
Finans -368.000 -369.000 -353.000 -378.000 -369.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -386.000 -1.157.000 293.000 -1.316.000 423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 285.000
Fast eiendom 3.572.000 3.747.000 3.922.000 4.097.000 4.272.000
Maskiner anlegg 26.000 89.000 185.000 297.000 397.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.598.000 3.836.000 4.107.000 4.394.000 4.669.000
Sum finansielle anleggsmidler 590.000 755.000 308.000 407.000 40.000
Sum anleggsmidler 4.188.000 4.591.000 4.415.000 4.801.000 4.995.000
Varebeholdning 1.937.000 2.455.000 3.476.000 2.679.000 2.766.000
Kundefordringer 571.000 659.000 341.000 574.000 692.000
Andre fordringer 112.000 85.000 26.000 82.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 56.000 46.000 52.000 32.000
Sum omløpsmidler 2.663.000 3.256.000 3.890.000 3.386.000 3.502.000
Sum eiendeler 6.851.000 7.847.000 8.305.000 8.187.000 8.497.000
Sum opptjent egenkapital -3.004.000 -2.617.000 -1.460.000 -1.753.000 -152.000
Sum egenkapital -643.000 -1.507.000 -350.000 -643.000 959.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.352.000 1.672.000 1.435.000 1.318.000 1.761.000
Sum langsiktig gjeld 5.662.000 5.973.000 5.782.000 6.157.000 4.918.000
Leverandørgjeld 189.000 957.000 958.000 813.000 656.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 141.000 292.000 173.000 60.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 460.000 307.000 483.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 1.833.000 3.381.000 2.872.000 2.673.000 2.620.000
Sum gjeld og egenkapital 6.852.000 7.848.000 8.305.000 8.188.000 8.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 -125.000 1.018.000 713.000 882.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3
Soliditet -9.4 -19.2 -4.2 -7.9 11.3
Resultatgrad -0.3 13.2 -17.3 15.5
Rentedekningsgrad -0.0 1.7 -2.4 2.4
Gjeldsgrad -11.7 -6.2 -24.7 -13.7 7.9
Total kapitalrentabilitet 0.1 -9.8 8 -11.2 11.4
Signatur
26.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex