Romsdal Anlegg AS
Juridisk navn:  Romsdal Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71210782
Årødalen Årødalen Fax: 71210114
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 924086866
Aksjekapital: 1.120.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 4/30/1979
Foretakstype: AS
Tidligere navn: patrik kjøll as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.13%
Resultat  
  
144.27%
Egenkapital  
  
-15.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.458.000 39.179.000 73.499.000 53.160.000 40.862.000
Resultat: 564.000 -1.274.000 832.000 2.614.000 609.000
Egenkapital: 11.396.000 13.473.000 15.357.000 13.316.000 14.629.000
Regnskap for  Romsdal Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.458.000 39.179.000 73.499.000 53.160.000 40.862.000
Driftskostnader -46.802.000 -40.349.000 -72.522.000 -50.329.000 -40.204.000
Driftsresultat 656.000 -1.170.000 977.000 2.831.000 658.000
Finansinntekter 24.000 83.000 37.000 22.000 44.000
Finanskostnader -116.000 -188.000 -182.000 -239.000 -93.000
Finans -92.000 -105.000 -145.000 -217.000 -49.000
Resultat før skatt 564.000 -1.274.000 832.000 2.614.000 609.000
Skattekostnad -126.000 279.000 -77.000 -535.000 -38.000
Årsresultat 439.000 -995.000 756.000 2.079.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.267.000 8.656.000 8.860.000 9.740.000 9.290.000
Sum omløpsmidler 22.702.000 20.021.000 36.795.000 22.470.000 24.773.000
Sum eiendeler 27.969.000 28.677.000 45.655.000 32.210.000 34.063.000
Sum opptjent egenkapital 3.430.000 5.508.000 7.391.000 6.636.000 7.949.000
Sum egenkapital 11.396.000 13.473.000 15.357.000 13.316.000 14.629.000
Sum langsiktig gjeld 2.222.000 4.493.000 5.773.000 5.940.000 7.101.000
Sum kortsiktig gjeld 14.351.000 10.711.000 24.525.000 12.956.000 12.333.000
Sum gjeld og egenkapital 27.969.000 28.678.000 45.655.000 32.212.000 34.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.293.000 38.535.000 73.262.000 51.714.000 40.788.000
Andre inntekter 165.000 644.000 237.000 1.446.000 74.000
Driftsinntekter 47.458.000 39.179.000 73.499.000 53.160.000 40.862.000
Varekostnad -22.289.000 -15.733.000 -45.883.000 -25.496.000 -18.189.000
Lønninger -12.225.000 -12.062.000 -10.789.000 -8.894.000 -9.514.000
Avskrivning -504.000 -439.000 -414.000 -345.000 -349.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.784.000 -12.115.000 -15.436.000 -15.594.000 -12.152.000
Driftskostnader -46.802.000 -40.349.000 -72.522.000 -50.329.000 -40.204.000
Driftsresultat 656.000 -1.170.000 977.000 2.831.000 658.000
Finansinntekter 24.000 83.000 37.000 22.000 44.000
Finanskostnader -116.000 -188.000 -182.000 -239.000 -93.000
Finans -92.000 -105.000 -145.000 -217.000 -49.000
Konsernbidrag -2.516.000 -889.000 0 -3.392.000 -705.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 439.000 -995.000 756.000 2.079.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.733.000 6.001.000 6.024.000 7.296.000 7.332.000
Maskiner anlegg 1.127.000 613.000 717.000 728.000 634.000
Driftsløsøre 1.042.000 1.020.000 1.229.000 657.000 346.000
Sum varige driftsmidler 3.901.000 7.633.000 7.970.000 8.680.000 8.312.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.366.000 1.024.000 890.000 1.060.000 979.000
Sum anleggsmidler 5.267.000 8.656.000 8.860.000 9.740.000 9.290.000
Varebeholdning 433.000 348.000 236.000 236.000 175.000
Kundefordringer 5.745.000 6.023.000 22.311.000 7.732.000 7.271.000
Andre fordringer 920.000 1.115.000 928.000 661.000 429.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 466.000 464.000 11.651.000 13.841.000 16.898.000
Sum omløpsmidler 22.702.000 20.021.000 36.795.000 22.470.000 24.773.000
Sum eiendeler 27.969.000 28.677.000 45.655.000 32.210.000 34.063.000
Sum opptjent egenkapital 3.430.000 5.508.000 7.391.000 6.636.000 7.949.000
Sum egenkapital 11.396.000 13.473.000 15.357.000 13.316.000 14.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.598.000 2.182.000 2.712.000 2.252.000 2.788.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.365.000 1.139.000 4.464.000 4.464.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.222.000 4.493.000 5.773.000 5.940.000 7.101.000
Leverandørgjeld 5.527.000 5.882.000 12.091.000 5.122.000 7.586.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.100.000
Skyldig offentlige avgifter 1.624.000 1.640.000 2.927.000 1.396.000 1.017.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.834.000 2.050.000 5.042.000 1.974.000 2.630.000
Sum kortsiktig gjeld 14.351.000 10.711.000 24.525.000 12.956.000 12.333.000
Sum gjeld og egenkapital 27.969.000 28.678.000 45.655.000 32.212.000 34.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.351.000 9.310.000 12.270.000 9.514.000 12.440.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.5 1.7 2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.5 1.7 2
Soliditet 40.7 4 33.6 41.3 42.9
Resultatgrad 1.4 1.3 5.3 1.6
Rentedekningsgrad 5.7 -6.2 5.4 11.8 7.1
Gjeldsgrad 1.5 1.1 2 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.4 -3.8 2.2 8.9 2.1
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex