Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Romerike Historielag
Juridisk navn:  Romerike Historielag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63878890
Postboks 175 Vestvollveien 54 Fax:
2021 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 971266899
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Årnes Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.19%
Resultat  
  
-616.67%
Egenkapital  
  
-10.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 817.000 1.011.000 643.000 657.000 551.000
Resultat: -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Egenkapital: 519.000 581.000 569.000 763.000 736.000
Regnskap for  Romerike Historielag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 817.000 1.011.000 643.000 657.000 551.000
Driftskostnader -878.000 -999.000 -837.000 -630.000 -592.000
Driftsresultat -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 465.000 470.000 475.000 480.000 485.000
Sum omløpsmidler 370.000 441.000 415.000 467.000 392.000
Sum eiendeler 835.000 911.000 890.000 947.000 877.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 581.000 569.000 763.000 736.000
Sum egenkapital 519.000 581.000 569.000 763.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 316.000 330.000 321.000 184.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 835.000 911.000 890.000 947.000 877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 402.000 374.000 298.000 332.000 338.000
Andre inntekter 415.000 637.000 345.000 325.000 213.000
Driftsinntekter 817.000 1.011.000 643.000 657.000 551.000
Varekostnad -48.000 0 -8.000 -1.000
Lønninger -240.000 -236.000 -198.000 -131.000 -145.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -709.000 -628.000 -476.000 -429.000
Driftskostnader -878.000 -999.000 -837.000 -630.000 -592.000
Driftsresultat -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -62.000 12.000 -194.000 27.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 10.000 15.000 20.000
Sum varige driftsmidler 465.000 470.000 475.000 480.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 465.000 470.000 475.000 480.000 485.000
Varebeholdning 261.000 268.000 269.000 275.000 285.000
Kundefordringer 4.000 1.000 1.000 3.000 7.000
Andre fordringer 42.000 144.000 181.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 105.000 130.000 0 8.000 58.000
Sum omløpsmidler 370.000 441.000 415.000 467.000 392.000
Sum eiendeler 835.000 911.000 890.000 947.000 877.000
Sum opptjent egenkapital 519.000 581.000 569.000 763.000 736.000
Sum egenkapital 519.000 581.000 569.000 763.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 330.000 316.000 180.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 330.000 321.000 184.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 835.000 911.000 890.000 947.000 877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 111.000 94.000 283.000 251.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 2 2.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.5 1 0.8
Soliditet 62.2 63.8 63.9 80.6 83.9
Resultatgrad -7.6 1.2 -30.2 4.1 -7.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -7.4 1.3 -21.8 2.9 -4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex