Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Romerike Historielag
Juridisk navn:  Romerike Historielag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63878890
Postboks 175 Vestvollveien 54 Fax:
2021 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 971266899
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Årnes Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
57.23%
Resultat  
  
106.19%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.011.000 643.000 657.000 551.000 473.000
Resultat: 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -67.000
Egenkapital: 581.000 569.000 763.000 736.000 777.000
Regnskap for  Romerike Historielag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.011.000 643.000 657.000 551.000 473.000
Driftskostnader -999.000 -837.000 -630.000 -592.000 -540.000
Driftsresultat 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -67.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 470.000 475.000 480.000 485.000 490.000
Sum omløpsmidler 441.000 415.000 467.000 392.000 390.000
Sum eiendeler 911.000 890.000 947.000 877.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 569.000 763.000 736.000 777.000
Sum egenkapital 581.000 569.000 763.000 736.000 777.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 321.000 184.000 141.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 890.000 947.000 877.000 879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 374.000 298.000 332.000 338.000 293.000
Andre inntekter 637.000 345.000 325.000 213.000 180.000
Driftsinntekter 1.011.000 643.000 657.000 551.000 473.000
Varekostnad -48.000 0 -8.000 -1.000 -22.000
Lønninger -236.000 -198.000 -131.000 -145.000 -136.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -709.000 -628.000 -476.000 -429.000 -376.000
Driftskostnader -999.000 -837.000 -630.000 -592.000 -540.000
Driftsresultat 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -194.000 27.000 -41.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Sum varige driftsmidler 470.000 475.000 480.000 485.000 490.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 470.000 475.000 480.000 485.000 490.000
Varebeholdning 268.000 269.000 275.000 285.000 297.000
Kundefordringer 1.000 1.000 3.000 7.000 1.000
Andre fordringer 42.000 144.000 181.000 42.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 0 8.000 58.000 8.000
Sum omløpsmidler 441.000 415.000 467.000 392.000 390.000
Sum eiendeler 911.000 890.000 947.000 877.000 880.000
Sum opptjent egenkapital 581.000 569.000 763.000 736.000 777.000
Sum egenkapital 581.000 569.000 763.000 736.000 777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 94.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 330.000 316.000 180.000 48.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 321.000 184.000 141.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 911.000 890.000 947.000 877.000 879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 94.000 283.000 251.000 288.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2 2.8 3.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 1 0.8 0.9
Soliditet 63.8 63.9 80.6 83.9 88.4
Resultatgrad 1.2 -30.2 4.1 -7.4 -14.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 -21.8 2.9 -4.7 -7.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex