Romerike Boligmiljø As
Juridisk navn:  Romerike Boligmiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97486262
Postboks 64 Nordre Bliksrud Vei 4 Fax:
1941 Bjørkelangen 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 990817308
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Høilund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
91.3%
Resultat  
  
152.01%
Egenkapital  
  
24.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.320.000 17.940.000 30.216.000 29.911.000 7.706.000
Resultat: 1.059.000 -2.036.000 392.000 4.502.000 159.000
Egenkapital: 5.450.000 4.391.000 6.434.000 6.773.000 2.267.000
Regnskap for  Romerike Boligmiljø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.320.000 17.940.000 30.216.000 29.911.000 7.706.000
Driftskostnader -31.718.000 -19.027.000 -28.289.000 -29.020.000 -6.508.000
Driftsresultat 2.602.000 -1.086.000 1.927.000 891.000 1.198.000
Finansinntekter 8.000 9.000 15.000 4.644.000 2.000
Finanskostnader -1.551.000 -958.000 -1.550.000 -1.033.000 -1.041.000
Finans -1.543.000 -949.000 -1.535.000 3.611.000 -1.039.000
Resultat før skatt 1.059.000 -2.036.000 392.000 4.502.000 159.000
Skattekostnad 93.000 -131.000 4.000 -13.000
Årsresultat 1.059.000 -1.943.000 261.000 4.507.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.110.000 5.110.000 5.117.000 5.313.000 5.845.000
Sum omløpsmidler 10.221.000 15.758.000 18.939.000 26.625.000 19.717.000
Sum eiendeler 15.331.000 20.868.000 24.056.000 31.938.000 25.562.000
Sum opptjent egenkapital 5.350.000 4.291.000 6.334.000 6.673.000 2.167.000
Sum egenkapital 5.450.000 4.391.000 6.434.000 6.773.000 2.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 93.000 9.000 21.448.000
Sum kortsiktig gjeld 9.881.000 16.477.000 17.528.000 25.156.000 1.847.000
Sum gjeld og egenkapital 15.331.000 20.868.000 24.055.000 31.938.000 25.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.320.000 17.940.000 30.128.000 29.883.000 7.628.000
Andre inntekter 0 88.000 29.000 77.000
Driftsinntekter 34.320.000 17.940.000 30.216.000 29.911.000 7.706.000
Varekostnad -30.807.000 -18.389.000 -27.764.000 -28.729.000 -6.336.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -911.000 -638.000 -525.000 -291.000 -172.000
Driftskostnader -31.718.000 -19.027.000 -28.289.000 -29.020.000 -6.508.000
Driftsresultat 2.602.000 -1.086.000 1.927.000 891.000 1.198.000
Finansinntekter 8.000 9.000 15.000 4.644.000 2.000
Finanskostnader -1.551.000 -958.000 -1.550.000 -1.033.000 -1.041.000
Finans -1.543.000 -949.000 -1.535.000 3.611.000 -1.039.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.059.000 -1.943.000 261.000 4.507.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.110.000 5.110.000 5.117.000 5.313.000 5.845.000
Sum anleggsmidler 5.110.000 5.110.000 5.117.000 5.313.000 5.845.000
Varebeholdning 8.081.000 15.409.000 17.847.000 20.831.000 19.380.000
Kundefordringer 0 0 15.000 330.000
Andre fordringer 269.000 979.000 5.356.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.140.000 80.000 113.000 424.000 5.000
Sum omløpsmidler 10.221.000 15.758.000 18.939.000 26.625.000 19.717.000
Sum eiendeler 15.331.000 20.868.000 24.056.000 31.938.000 25.562.000
Sum opptjent egenkapital 5.350.000 4.291.000 6.334.000 6.673.000 2.167.000
Sum egenkapital 5.450.000 4.391.000 6.434.000 6.773.000 2.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 93.000 9.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 93.000 9.000 21.448.000
Leverandørgjeld 1.278.000 1.920.000 981.000 2.516.000 466.000
Betalbar skatt 0 47.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 713.000 338.000 1.876.000 2.171.000 1.381.000
Sum kortsiktig gjeld 9.881.000 16.477.000 17.528.000 25.156.000 1.847.000
Sum gjeld og egenkapital 15.331.000 20.868.000 24.055.000 31.938.000 25.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000 -719.000 1.411.000 1.469.000 17.870.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.1 1.1 10.
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0.1 0.2 0.2
Soliditet 35.5 2 26.7 21.2 8.9
Resultatgrad 7.6 -6.1 6.4 3 15.5
Rentedekningsgrad 1.7 -1.1 1.2 0.9 1.2
Gjeldsgrad 1.8 3.8 2.7 3.7 10.3
Total kapitalrentabilitet 17.0 -5.2 8.1 17.3 4.7
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex