Romerike Boligdesign As
Juridisk navn:  Romerike Boligdesign As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordbyvegen 57A Nordbyvegen 57A Fax:
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 919292326
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Leira Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.45%
Resultat  
  
-59.48%
Egenkapital  
  
14.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 120.000 220.000 263.000 138.000
Resultat: 47.000 116.000 114.000 82.000
Egenkapital: 311.000 271.000 179.000 92.000
Regnskap for  Romerike Boligdesign As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 120.000 220.000 263.000 138.000
Driftskostnader -89.000 -113.000 -145.000 -55.000
Driftsresultat 31.000 107.000 119.000 83.000
Finansinntekter 17.000 9.000 0 -1.000
Finanskostnader 0 -5.000 0
Finans 17.000 9.000 -5.000 -1.000
Resultat før skatt 47.000 116.000 114.000 82.000
Skattekostnad -7.000 -23.000 -27.000 -20.000
Årsresultat 40.000 92.000 87.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 567.000 541.000 451.000 515.000
Sum eiendeler 567.000 541.000 451.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 241.000 149.000 62.000
Sum egenkapital 311.000 271.000 179.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 256.000 270.000 272.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 541.000 451.000 515.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 220.000 263.000 138.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 120.000 220.000 263.000 138.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -113.000 -145.000 -55.000
Driftskostnader -89.000 -113.000 -145.000 -55.000
Driftsresultat 31.000 107.000 119.000 83.000
Finansinntekter 17.000 9.000 0 -1.000
Finanskostnader 0 -5.000 0
Finans 17.000 9.000 -5.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 40.000 92.000 87.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 13.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 106.000 73.000 60.000 84.000
Kasse, bank 459.000 468.000 378.000 419.000
Sum omløpsmidler 567.000 541.000 451.000 515.000
Sum eiendeler 567.000 541.000 451.000 515.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 241.000 149.000 62.000
Sum egenkapital 311.000 271.000 179.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 23.000 27.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 2.000 6.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 245.000 239.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 256.000 270.000 272.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 541.000 451.000 515.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 271.000 179.000 92.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 2 1.7 1.2
Soliditet 54.9 50.1 39.7 17.9
Resultatgrad 25.8 48.6 45.2 60.1
Rentedekningsgrad 23.8
Gjeldsgrad 0.8 1 1.5 4.6
Total kapitalrentabilitet 8.5 21.4 26.4 15.9
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex