Romerike Bolig & Næringsutvikling As
Juridisk navn:  Romerike Bolig & Næringsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ole Morten Almeli Svenbyvegen 90 C/O Ole Morten Almeli Svenbyvegen 90 Fax:
2093 Feiring 2093 Feiring
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 922129274
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Antonsen Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
31600%
Egenkapital  
  
918.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 635.000 0
Resultat: 315.000 -1.000
Egenkapital: 275.000 27.000
Regnskap for  Romerike Bolig & Næringsutvikling As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 635.000 0
Driftskostnader -123.000 -1.000
Driftsresultat 511.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -196.000 0
Finans -196.000 0
Resultat før skatt 315.000 -1.000
Skattekostnad -68.000 0
Årsresultat 247.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.922.000 0
Sum omløpsmidler 224.000 27.000
Sum eiendeler 7.146.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 -1.000
Sum egenkapital 275.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 6.789.000 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.146.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 635.000 0
Driftsinntekter 635.000 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -123.000 -1.000
Driftskostnader -123.000 -1.000
Driftsresultat 511.000 -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -196.000 0
Finans -196.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 247.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.922.000 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 6.922.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.922.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 77.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 148.000 27.000
Sum omløpsmidler 224.000 27.000
Sum eiendeler 7.146.000 27.000
Sum opptjent egenkapital 246.000 -1.000
Sum egenkapital 275.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.789.000 0
Leverandørgjeld 15.000 0
Betalbar skatt 68.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 0
Sum gjeld og egenkapital 7.146.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 141.000 27.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7 0
Soliditet 3.8 1
Resultatgrad 80.5
Rentedekningsgrad 2.6
Gjeldsgrad 25.0 0
Total kapitalrentabilitet 7.1 -3.7
Signatur
26.08.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
ØSTVOLD HANSEN TRULS
SIGNATUR I FELLESSKAP
ALMELI OLE MORTEN
Prokurister
26.08.2020
Prokura hver for seg
Østvold Hansen Truls
Prokura hver for seg
Almeli Ole Morten
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex