Romerike Bilmegling As
Juridisk navn:  Romerike Bilmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagenveien 1C Hagenveien 1C Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 923884181
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/23/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Heiaas Regnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 6.917.000
Resultat: 147.000
Egenkapital: 140.000
Regnskap for  Romerike Bilmegling As
Resultat 2020
Driftsinntekter 6.917.000
Driftskostnader -6.770.000
Driftsresultat 147.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 147.000
Skattekostnad -31.000
Årsresultat 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000
Sum omløpsmidler 1.413.000
Sum eiendeler 1.545.000
Sum opptjent egenkapital 116.000
Sum egenkapital 140.000
Sum langsiktig gjeld 390.000
Sum kortsiktig gjeld 1.015.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.917.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 6.917.000
Varekostnad -6.294.000
Lønninger -224.000
Avskrivning -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -249.000
Driftskostnader -6.770.000
Driftsresultat 147.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 132.000
Sum varige driftsmidler 132.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 132.000
Varebeholdning 653.000
Kundefordringer 25.000
Andre fordringer 138.000
Sum investeringer
Kasse, bank 596.000
Sum omløpsmidler 1.413.000
Sum eiendeler 1.545.000
Sum opptjent egenkapital 116.000
Sum egenkapital 140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 390.000
Leverandørgjeld
Betalbar skatt 26.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 947.000
Sum kortsiktig gjeld 1.015.000
Sum gjeld og egenkapital 1.545.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 9.1
Resultatgrad 2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.0
Total kapitalrentabilitet 9.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex