Romerike Bilelektro As
Juridisk navn:  Romerike Bilelektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66951150
Nedre Hagaveg 724 Nedre Hagaveg 724 Fax:
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 919204885
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Synega Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
114.96%
Resultat  
  
5600%
Egenkapital  
  
228%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 273.000 127.000
Resultat: 57.000 1.000
Egenkapital: 82.000 25.000
Regnskap for  Romerike Bilelektro As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 273.000 127.000
Driftskostnader -216.000 -126.000
Driftsresultat 57.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 57.000 1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 57.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 27.000
Sum omløpsmidler 120.000 52.000
Sum eiendeler 141.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 1.000
Sum egenkapital 82.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 273.000 127.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 273.000 127.000
Varekostnad -50.000 -22.000
Lønninger -58.000 -52.000
Avskrivning -5.000 -1.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -51.000
Driftskostnader -216.000 -126.000
Driftsresultat 57.000 1.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 57.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 21.000 27.000
Sum varige driftsmidler 21.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 27.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 76.000 11.000
Andre fordringer 30.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 14.000 40.000
Sum omløpsmidler 120.000 52.000
Sum eiendeler 141.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 1.000
Sum egenkapital 82.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 35.000 30.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 9.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 141.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 2 1
Likviditetsgrad 2 2 1
Soliditet 58.2 32.1
Resultatgrad 20.9 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 40.4 1.3
Signatur
24.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex