Romerike Bil & Transport AS
Juridisk navn:  Romerike Bil & Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46536148
Nordbyveien 8 Nordbyveien 8 Fax:
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 986451544
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Olsson & Co Da
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.9%
Resultat  
  
-19.46%
Egenkapital  
  
58.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.806.000 8.842.000 8.505.000 8.663.000 7.859.000
Resultat: 178.000 221.000 17.000 44.000 298.000
Egenkapital: 478.000 301.000 79.000 62.000 18.000
Regnskap for  Romerike Bil & Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.806.000 8.842.000 8.505.000 8.663.000 7.859.000
Driftskostnader -9.568.000 -8.548.000 -8.432.000 -8.564.000 -7.495.000
Driftsresultat 237.000 294.000 73.000 99.000 364.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 14.000 0
Finanskostnader -68.000 -75.000 -58.000 -69.000 -66.000
Finans -61.000 -72.000 -55.000 -55.000 -66.000
Resultat før skatt 178.000 221.000 17.000 44.000 298.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 221.000 17.000 44.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.080.000 1.312.000 952.000 1.237.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 6.204.000 5.227.000 4.060.000 3.529.000 2.923.000
Sum eiendeler 7.284.000 6.539.000 5.012.000 4.766.000 4.024.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 1.000 -221.000 -238.000 -282.000
Sum egenkapital 478.000 301.000 79.000 62.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 644.000 880.000 637.000 1.118.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 6.161.000 5.359.000 4.296.000 3.586.000 3.144.000
Sum gjeld og egenkapital 7.283.000 6.540.000 5.012.000 4.766.000 4.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.784.000 8.842.000 8.376.000 8.711.000 7.877.000
Andre inntekter 22.000 0 129.000 -48.000 -17.000
Driftsinntekter 9.806.000 8.842.000 8.505.000 8.663.000 7.859.000
Varekostnad -366.000 -187.000 -254.000 -738.000 -182.000
Lønninger -4.419.000 -4.263.000 -4.040.000 -4.018.000 -3.748.000
Avskrivning -402.000 -549.000 -264.000 -560.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.381.000 -3.549.000 -3.874.000 -3.248.000 -3.102.000
Driftskostnader -9.568.000 -8.548.000 -8.432.000 -8.564.000 -7.495.000
Driftsresultat 237.000 294.000 73.000 99.000 364.000
Finansinntekter 7.000 3.000 3.000 14.000 0
Finanskostnader -68.000 -75.000 -58.000 -69.000 -66.000
Finans -61.000 -72.000 -55.000 -55.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 178.000 221.000 17.000 44.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.080.000 1.312.000 952.000 1.237.000 1.101.000
Sum varige driftsmidler 1.080.000 1.312.000 952.000 1.237.000 1.101.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.080.000 1.312.000 952.000 1.237.000 1.101.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.633.000 5.074.000 3.787.000 3.095.000 2.665.000
Andre fordringer 68.000 0 17.000 12.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 503.000 153.000 256.000 421.000 185.000
Sum omløpsmidler 6.204.000 5.227.000 4.060.000 3.529.000 2.923.000
Sum eiendeler 7.284.000 6.539.000 5.012.000 4.766.000 4.024.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 1.000 -221.000 -238.000 -282.000
Sum egenkapital 478.000 301.000 79.000 62.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 644.000 880.000 637.000 1.118.000 863.000
Leverandørgjeld 1.520.000 1.005.000 931.000 719.000 379.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.225.000 891.000 715.000 642.000 734.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.416.000 3.462.000 2.649.000 2.225.000 2.031.000
Sum kortsiktig gjeld 6.161.000 5.359.000 4.296.000 3.586.000 3.144.000
Sum gjeld og egenkapital 7.283.000 6.540.000 5.012.000 4.766.000 4.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 -132.000 -236.000 -57.000 -221.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 0.9 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.9 1 0.9
Soliditet 6.6 4.6 1.6 1.3 0.4
Resultatgrad 2.4 3.3 0.9 1.1 4.6
Rentedekningsgrad 3.5 3.9 1.3 1.4 5.5
Gjeldsgrad 14.2 20.7 62.4 75.9 222.6
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.5 1.5 2.4 9
Signatur
20.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex