Romerike Bil As
Juridisk navn:  Romerike Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45055156
Postboks 5 Fløgstad Gård Fax:
2027 Kjeller 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 998735092
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/14/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orpas Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
65.12%
Egenkapital  
  
-214.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 281.000 0 499.000 2.356.000 1.381.000
Resultat: -30.000 -86.000 -52.000 127.000 46.000
Egenkapital: -16.000 14.000 100.000 152.000 55.000
Regnskap for  Romerike Bil As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 281.000 0 499.000 2.356.000 1.381.000
Driftskostnader -311.000 -86.000 -550.000 -2.229.000 -1.335.000
Driftsresultat -30.000 -86.000 -52.000 127.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -30.000 -86.000 -52.000 127.000 46.000
Skattekostnad 0 0 0 -31.000 -9.000
Årsresultat -30.000 -86.000 -52.000 97.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 285.000 492.000 497.000 593.000 440.000
Sum eiendeler 285.000 492.000 497.000 593.000 440.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -8.000 78.000 130.000 33.000
Sum egenkapital -16.000 14.000 100.000 152.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 301.000 479.000 398.000 441.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 493.000 498.000 593.000 440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.000 0 497.000 2.343.000 1.381.000
Andre inntekter 0 0 2.000 13.000 1.000
Driftsinntekter 281.000 0 499.000 2.356.000 1.381.000
Varekostnad -222.000 0 -451.000 -2.097.000 -1.182.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -86.000 -99.000 -132.000 -153.000
Driftskostnader -311.000 -86.000 -550.000 -2.229.000 -1.335.000
Driftsresultat -30.000 -86.000 -52.000 127.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -86.000 -52.000 97.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 265.000 453.000 453.000 402.000 93.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 39.000 44.000 191.000 346.000
Sum omløpsmidler 285.000 492.000 497.000 593.000 440.000
Sum eiendeler 285.000 492.000 497.000 593.000 440.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -8.000 78.000 130.000 33.000
Sum egenkapital -16.000 14.000 100.000 152.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -2.000 15.000 1.000
Betalbar skatt 0 -15.000 0 31.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0 -2.000 -7.000 -10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 303.000 493.000 402.000 402.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 301.000 479.000 398.000 441.000 385.000
Sum gjeld og egenkapital 285.000 493.000 498.000 593.000 440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 13.000 99.000 152.000 55.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.9
Soliditet -5.6 2.8 20.1 25.6 12.5
Resultatgrad -10.7 -10.4 5.4 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -18.8 34.2 4 2.9 7
Total kapitalrentabilitet -10.5 -17.4 -10.4 21.4 10.5
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex