Romerike Betongsaging AS
Juridisk navn:  Romerike Betongsaging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91379395
Postboks 30 Gamle Finstad Skole Fax: 63995850
2035 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 979786506
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Danielsen Regnskap Og Rådgivning
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.75%
Resultat  
  
-9900%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.181.000 2.266.000 2.317.000 2.873.000 2.691.000
Resultat: -100.000 -1.000 -193.000 416.000 -227.000
Egenkapital: 18.000 90.000 301.000 466.000 158.000
Regnskap for  Romerike Betongsaging AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.181.000 2.266.000 2.317.000 2.873.000 2.691.000
Driftskostnader -2.267.000 -2.250.000 -2.520.000 -2.457.000 -2.912.000
Driftsresultat -86.000 15.000 -203.000 416.000 -221.000
Finansinntekter 16.000 14.000 14.000 13.000 8.000
Finanskostnader -29.000 -31.000 -4.000 -14.000 -15.000
Finans -13.000 -17.000 10.000 -1.000 -7.000
Resultat før skatt -100.000 -1.000 -193.000 416.000 -227.000
Skattekostnad 19.000 -111.000 28.000 -108.000 47.000
Årsresultat -81.000 -113.000 -165.000 308.000 -180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 581.000 766.000 633.000 250.000 428.000
Sum omløpsmidler 382.000 268.000 441.000 770.000 479.000
Sum eiendeler 963.000 1.034.000 1.074.000 1.020.000 907.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -10.000 201.000 366.000 58.000
Sum egenkapital 18.000 90.000 301.000 466.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 523.000 651.000 0 46.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 292.000 774.000 508.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 1.033.000 1.075.000 1.020.000 907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.170.000 2.234.000 2.317.000 2.873.000 2.691.000
Andre inntekter 11.000 32.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.181.000 2.266.000 2.317.000 2.873.000 2.691.000
Varekostnad -184.000 -89.000 -130.000 -178.000 -71.000
Lønninger -1.060.000 -1.014.000 -1.229.000 -1.196.000 -1.702.000
Avskrivning -207.000 -206.000 -155.000 -154.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -941.000 -1.006.000 -929.000 -956.000
Driftskostnader -2.267.000 -2.250.000 -2.520.000 -2.457.000 -2.912.000
Driftsresultat -86.000 15.000 -203.000 416.000 -221.000
Finansinntekter 16.000 14.000 14.000 13.000 8.000
Finanskostnader -29.000 -31.000 -4.000 -14.000 -15.000
Finans -13.000 -17.000 10.000 -1.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 -113.000 -165.000 308.000 -180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 0 107.000 79.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 9.000 27.000 54.000 40.000 89.000
Driftsløsøre 558.000 739.000 473.000 132.000 237.000
Sum varige driftsmidler 567.000 766.000 527.000 172.000 326.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 581.000 766.000 633.000 250.000 428.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 165.000 33.000 183.000 405.000 333.000
Andre fordringer 23.000 22.000 45.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 212.000 213.000 365.000 144.000
Sum omløpsmidler 382.000 268.000 441.000 770.000 479.000
Sum eiendeler 963.000 1.034.000 1.074.000 1.020.000 907.000
Sum opptjent egenkapital -82.000 -10.000 201.000 366.000 58.000
Sum egenkapital 18.000 90.000 301.000 466.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 523.000 651.000 0 46.000 129.000
Leverandørgjeld 108.000 35.000 537.000 90.000 120.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 84.000 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 97.000 79.000 159.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 160.000 158.000 175.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 292.000 774.000 508.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 963.000 1.033.000 1.075.000 1.020.000 907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -24.000 -333.000 262.000 -141.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.6 1.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.6 1.5 0.8
Soliditet 1.9 8.7 2 45.7 17.4
Resultatgrad -3.9 0.7 -8.8 14.5 -8.2
Rentedekningsgrad 0.5 -50.8 29.7 -14.7
Gjeldsgrad 52.5 10.5 2.6 1.2 4.7
Total kapitalrentabilitet -7.3 2.8 -17.6 42.1 -23.5
Signatur
24.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex