Romerike Barnehager Sa
Juridisk navn:  Romerike Barnehager Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63892820
Brånåsveien 10 Brånåsveien 10 Fax: 63818620
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 976498860
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 3/13/1996
Foretakstype: SA
Tidligere navn: romerike barnehage sa
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.74%
Resultat  
  
-164.42%
Egenkapital  
  
-1.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.244.000 21.087.000 20.349.000 19.772.000 18.061.000
Resultat: -134.000 208.000 -10.000 1.075.000 333.000
Egenkapital: 11.150.000 11.284.000 11.076.000 11.086.000 10.085.000
Regnskap for  Romerike Barnehager Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.244.000 21.087.000 20.349.000 19.772.000 18.061.000
Driftskostnader -21.395.000 -20.929.000 -20.391.000 -18.738.000 -17.782.000
Driftsresultat -150.000 157.000 -41.000 1.034.000 279.000
Finansinntekter 35.000 53.000 35.000 47.000 58.000
Finanskostnader -18.000 -2.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans 17.000 51.000 32.000 41.000 54.000
Resultat før skatt -134.000 208.000 -10.000 1.075.000 333.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 208.000 -10.000 1.075.000 333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 702.000 385.000 270.000 138.000 161.000
Sum omløpsmidler 13.849.000 13.612.000 13.503.000 13.479.000 12.396.000
Sum eiendeler 14.551.000 13.997.000 13.773.000 13.617.000 12.557.000
Sum opptjent egenkapital 11.150.000 11.284.000 11.076.000 11.086.000 10.011.000
Sum egenkapital 11.150.000 11.284.000 11.076.000 11.086.000 10.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.400.000 2.713.000 2.698.000 2.532.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 14.550.000 13.997.000 13.774.000 13.618.000 12.557.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.245.000 3.518.000 3.289.000 3.299.000 3.348.000
Andre inntekter 18.000.000 17.568.000 17.060.000 16.473.000 14.713.000
Driftsinntekter 21.244.000 21.087.000 20.349.000 19.772.000 18.061.000
Varekostnad -293.000 -311.000 -325.000 -343.000 -318.000
Lønninger -17.456.000 -16.903.000 -15.461.000 -14.716.000 -14.219.000
Avskrivning -80.000 -71.000 -49.000 -41.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.566.000 -3.644.000 -4.556.000 -3.638.000 -3.183.000
Driftskostnader -21.395.000 -20.929.000 -20.391.000 -18.738.000 -17.782.000
Driftsresultat -150.000 157.000 -41.000 1.034.000 279.000
Finansinntekter 35.000 53.000 35.000 47.000 58.000
Finanskostnader -18.000 -2.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans 17.000 51.000 32.000 41.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 208.000 -10.000 1.075.000 333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 702.000 385.000 270.000 138.000 161.000
Sum varige driftsmidler 702.000 385.000 270.000 138.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 702.000 385.000 270.000 138.000 161.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 72.000 33.000 48.000 89.000
Andre fordringer 599.000 610.000 594.000 466.000 472.000
Sum investeringer 2.244.000 2.215.000 2.173.000 2.148.000 2.116.000
Kasse, bank 10.981.000 10.715.000 10.704.000 10.818.000 9.718.000
Sum omløpsmidler 13.849.000 13.612.000 13.503.000 13.479.000 12.396.000
Sum eiendeler 14.551.000 13.997.000 13.773.000 13.617.000 12.557.000
Sum opptjent egenkapital 11.150.000 11.284.000 11.076.000 11.086.000 10.011.000
Sum egenkapital 11.150.000 11.284.000 11.076.000 11.086.000 10.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 551.000 68.000 141.000 220.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.066.000 1.059.000 1.015.000 906.000 901.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.783.000 1.585.000 1.541.000 1.405.000 1.405.000
Sum kortsiktig gjeld 3.400.000 2.713.000 2.698.000 2.532.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 14.550.000 13.997.000 13.774.000 13.618.000 12.557.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.449.000 10.899.000 10.805.000 10.947.000 9.924.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5 5 5.3 5
Likviditetsgrad 2 4.1 5 5 5.3 5
Soliditet 76.6 80.6 80.4 81.4 80.3
Resultatgrad -0.7 0.7 -0.2 5.2 1.5
Rentedekningsgrad -8.3 78.5 -13.7 172.3 69.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.8 1.5 7.9 2.7
Signatur
02.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.06.2021
Styrets leder og daglig leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex