Romerike Anleggsdrift AS
Juridisk navn:  Romerike Anleggsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63976202
Trondheimsvegen - Kløfta 185 Trondheimsvegen - Kløfta 185 Fax: 63975475
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 964460469
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 7/7/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Vorma Økonomi Og Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.89%
Resultat  
  
138.87%
Egenkapital  
  
4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.369.000 6.702.000 10.344.000 7.892.000 6.062.000
Resultat: 103.000 -265.000 164.000 272.000 225.000
Egenkapital: 1.990.000 1.911.000 2.118.000 1.988.000 1.780.000
Regnskap for  Romerike Anleggsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.369.000 6.702.000 10.344.000 7.892.000 6.062.000
Driftskostnader -5.201.000 -6.921.000 -10.138.000 -7.590.000 -5.792.000
Driftsresultat 167.000 -219.000 206.000 302.000 271.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -65.000 -46.000 -43.000 -31.000 -46.000
Finans -65.000 -45.000 -43.000 -30.000 -46.000
Resultat før skatt 103.000 -265.000 164.000 272.000 225.000
Skattekostnad -24.000 58.000 -34.000 -64.000 -54.000
Årsresultat 78.000 -206.000 129.000 208.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.004.000 2.489.000 2.884.000 1.835.000 1.449.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 2.009.000 1.643.000 2.574.000 1.775.000
Sum eiendeler 3.557.000 4.498.000 4.527.000 4.409.000 3.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.890.000 1.811.000 2.018.000 1.888.000 1.680.000
Sum egenkapital 1.990.000 1.911.000 2.118.000 1.988.000 1.780.000
Sum langsiktig gjeld 837.000 1.058.000 1.488.000 745.000 749.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 1.529.000 920.000 1.676.000 696.000
Sum gjeld og egenkapital 3.558.000 4.498.000 4.526.000 4.409.000 3.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.369.000 6.699.000 10.181.000 7.889.000 6.062.000
Andre inntekter 3.000 163.000 3.000 0
Driftsinntekter 5.369.000 6.702.000 10.344.000 7.892.000 6.062.000
Varekostnad -1.307.000 -2.437.000 -5.063.000 -3.153.000 -1.765.000
Lønninger -1.850.000 -1.973.000 -2.346.000 -1.843.000 -1.812.000
Avskrivning -427.000 -597.000 -532.000 -422.000 -498.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.617.000 -1.914.000 -2.197.000 -2.172.000 -1.717.000
Driftskostnader -5.201.000 -6.921.000 -10.138.000 -7.590.000 -5.792.000
Driftsresultat 167.000 -219.000 206.000 302.000 271.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -65.000 -46.000 -43.000 -31.000 -46.000
Finans -65.000 -45.000 -43.000 -30.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -206.000 129.000 208.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.528.000 1.893.000 2.216.000 1.056.000 0
Driftsløsøre 394.000 456.000 471.000 525.000 1.205.000
Sum varige driftsmidler 1.921.000 2.349.000 2.686.000 1.581.000 1.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 140.000 197.000 255.000 245.000
Sum anleggsmidler 2.004.000 2.489.000 2.884.000 1.835.000 1.449.000
Varebeholdning 54.000 88.000 84.000 62.000 90.000
Kundefordringer 380.000 1.692.000 946.000 2.111.000 742.000
Andre fordringer 1.051.000 124.000 111.000 106.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 104.000 503.000 296.000 842.000
Sum omløpsmidler 1.553.000 2.009.000 1.643.000 2.574.000 1.775.000
Sum eiendeler 3.557.000 4.498.000 4.527.000 4.409.000 3.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.890.000 1.811.000 2.018.000 1.888.000 1.680.000
Sum egenkapital 1.990.000 1.911.000 2.118.000 1.988.000 1.780.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 16.000 75.000 41.000 51.000
Gjeld til kredittinstitutt 109.000 302.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 837.000 1.058.000 1.488.000 745.000 749.000
Leverandørgjeld 221.000 633.000 329.000 1.163.000 155.000
Betalbar skatt 1.000 0 73.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 315.000 277.000 168.000 306.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 278.000 314.000 272.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 731.000 1.529.000 920.000 1.676.000 696.000
Sum gjeld og egenkapital 3.558.000 4.498.000 4.526.000 4.409.000 3.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 822.000 480.000 723.000 898.000 1.079.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.3 1.8 1.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 1.7 1.5 2.4
Soliditet 55.9 42.5 46.8 45.1 55.2
Resultatgrad 3.1 -3.3 2 3.8 4.5
Rentedekningsgrad 2.6 -4.8 4.8 9.7 5.9
Gjeldsgrad 0.8 1.4 1.1 1.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 -4.8 4.6 6.9 8.4
Signatur
09.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex