Romerike Alarm & Sikkerhet As
Juridisk navn:  Romerike Alarm & Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63969500
Løkenvegen 26 Løkenvegen 26 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 916709056
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/30/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.85%
Resultat  
  
367%
Egenkapital  
  
63.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 2.738.000 3.106.000 2.971.000 3.946.000
Resultat: 801.000 -300.000 -739.000 69.000
Egenkapital: -470.000 -1.271.000 -972.000 44.000
Regnskap for  Romerike Alarm & Sikkerhet As
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 2.738.000 3.106.000 2.971.000 3.946.000
Driftskostnader -1.921.000 -3.398.000 -3.709.000 -3.876.000
Driftsresultat 817.000 -292.000 -739.000 70.000
Finansinntekter 3.000 8.000 9.000 0
Finanskostnader -19.000 -15.000 -9.000 -1.000
Finans -16.000 -7.000 0 -1.000
Resultat før skatt 801.000 -300.000 -739.000 69.000
Skattekostnad 0 0 -49.000
Årsresultat 801.000 -300.000 -739.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000
Sum omløpsmidler 986.000 560.000 465.000 896.000
Sum eiendeler 986.000 560.000 465.000 908.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -1.296.000 -996.000 20.000
Sum egenkapital -470.000 -1.271.000 -972.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.457.000 1.831.000 1.437.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 986.000 559.000 465.000 908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.727.000 3.101.000 2.971.000 3.945.000
Andre inntekter 11.000 5.000 0 1.000
Driftsinntekter 2.738.000 3.106.000 2.971.000 3.946.000
Varekostnad -266.000 -291.000 -106.000 -469.000
Lønninger -895.000 -2.039.000 -2.420.000 -2.051.000
Avskrivning 0 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -760.000 -1.068.000 -1.176.000 -1.352.000
Driftskostnader -1.921.000 -3.398.000 -3.709.000 -3.876.000
Driftsresultat 817.000 -292.000 -739.000 70.000
Finansinntekter 3.000 8.000 9.000 0
Finanskostnader -19.000 -15.000 -9.000 -1.000
Finans -16.000 -7.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 801.000 -300.000 -739.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000
Varebeholdning 165.000 143.000 175.000 0
Kundefordringer 579.000 337.000 222.000 498.000
Andre fordringer 28.000 25.000 19.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 215.000 54.000 48.000 391.000
Sum omløpsmidler 986.000 560.000 465.000 896.000
Sum eiendeler 986.000 560.000 465.000 908.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -1.296.000 -996.000 20.000
Sum egenkapital -470.000 -1.271.000 -972.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 119.000 152.000 181.000
Betalbar skatt 0 0 49.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 291.000 211.000 310.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.277.000 1.421.000 1.074.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.457.000 1.831.000 1.437.000 864.000
Sum gjeld og egenkapital 986.000 559.000 465.000 908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -471.000 -1.271.000 -972.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.3 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 0.2 1
Soliditet -47.6 4.8
Resultatgrad 29.8 -9.4 -24.9 1.8
Rentedekningsgrad 43.0 -19.5 -82.1 7
Gjeldsgrad -3.1 -1.4 -1.5 19.6
Total kapitalrentabilitet 83.1 -50.7 7.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex