Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Romania Et Håndslag Pascani
Juridisk navn:  Romania Et Håndslag Pascani
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56331150
Karihilderen 9 Fax:
5360 Kolltveit 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 984046383
Aksjekapital: 136 NOK
Etableringsdato: 1/5/1990 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 219.000
Resultat: 14.000
Egenkapital: 136.000
Regnskap for  Romania Et Håndslag Pascani
Resultat 2002
Driftsinntekter 219.000
Driftskostnader -208.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 14.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 136.000
Sum eiendeler 136.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 136.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 219.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -208.000
Driftskostnader -208.000
Driftsresultat 11.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 17.000
Sum investeringer
Kasse, bank 119.000
Sum omløpsmidler 136.000
Sum eiendeler 136.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 5.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 10.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex