Rolf Andresen Eiendom AS
Juridisk navn:  Rolf Andresen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sundgata 5 Sundgata 5 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 989993046
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.24%
Resultat  
  
-157.61%
Egenkapital  
  
-4.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.402.000 5.051.000 4.532.000 910.000 892.000
Resultat: -178.000 309.000 309.000 -153.000 -247.000
Egenkapital: 2.793.000 2.932.000 2.691.000 2.443.000 2.546.000
Regnskap for  Rolf Andresen Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.402.000 5.051.000 4.532.000 910.000 892.000
Driftskostnader -1.327.000 -4.357.000 -4.013.000 -852.000 -1.006.000
Driftsresultat 76.000 694.000 520.000 58.000 -114.000
Finansinntekter 1.000 5.000 43.000 39.000 42.000
Finanskostnader -255.000 -390.000 -253.000 -251.000 -175.000
Finans -254.000 -385.000 -210.000 -212.000 -133.000
Resultat før skatt -178.000 309.000 309.000 -153.000 -247.000
Skattekostnad 39.000 -69.000 -61.000 50.000 80.000
Årsresultat -139.000 241.000 248.000 -103.000 -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.909.000 14.267.000 4.006.000 4.090.000 4.231.000
Sum omløpsmidler 1.095.000 1.940.000 6.382.000 6.061.000 6.134.000
Sum eiendeler 15.004.000 16.207.000 10.388.000 10.151.000 10.365.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 2.902.000 2.661.000 2.413.000 2.516.000
Sum egenkapital 2.793.000 2.932.000 2.691.000 2.443.000 2.546.000
Sum langsiktig gjeld 12.126.000 12.915.000 7.473.000 7.556.000 7.695.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 360.000 224.000 153.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 15.004.000 16.207.000 10.388.000 10.152.000 10.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.402.000 5.051.000 4.532.000 910.000 0
Andre inntekter 0 0 0 892.000
Driftsinntekter 1.402.000 5.051.000 4.532.000 910.000 892.000
Varekostnad -5.000 -3.216.000 -3.033.000 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -358.000 -268.000 -119.000 -141.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -963.000 -872.000 -860.000 -710.000 -833.000
Driftskostnader -1.327.000 -4.357.000 -4.013.000 -852.000 -1.006.000
Driftsresultat 76.000 694.000 520.000 58.000 -114.000
Finansinntekter 1.000 5.000 43.000 39.000 42.000
Finanskostnader -255.000 -390.000 -253.000 -251.000 -175.000
Finans -254.000 -385.000 -210.000 -212.000 -133.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -139.000 241.000 248.000 -103.000 -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.897.000 14.258.000 4.003.000 4.082.000 4.195.000
Maskiner anlegg 12.000 9.000 3.000 8.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 36.000
Sum varige driftsmidler 13.909.000 14.267.000 4.006.000 4.090.000 4.231.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.909.000 14.267.000 4.006.000 4.090.000 4.231.000
Varebeholdning 0 2.454.000 4.646.000 2.242.000
Kundefordringer 12.000 0 0 16.000
Andre fordringer 37.000 13.000 1.361.000 1.288.000 1.250.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.058.000 1.915.000 2.567.000 127.000 2.626.000
Sum omløpsmidler 1.095.000 1.940.000 6.382.000 6.061.000 6.134.000
Sum eiendeler 15.004.000 16.207.000 10.388.000 10.151.000 10.365.000
Sum opptjent egenkapital 2.763.000 2.902.000 2.661.000 2.413.000 2.516.000
Sum egenkapital 2.793.000 2.932.000 2.691.000 2.443.000 2.546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 159.000 242.000 325.000 437.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.126.000 12.915.000 7.473.000 7.556.000 7.695.000
Leverandørgjeld 8.000 48.000 91.000 39.000
Betalbar skatt 55.000 152.000 144.000 61.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 200.000 31.000 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 360.000 224.000 153.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 15.004.000 16.207.000 10.388.000 10.152.000 10.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.010.000 1.580.000 6.158.000 5.908.000 6.010.000
Likviditetsgrad 1 12.9 5.4 28.5 39. 49.5
Likviditetsgrad 2 12.9 5.4 17.5 9.2 31.4
Soliditet 18.6 18.1 25.9 24.1 24.6
Resultatgrad 5.4 13.7 11.5 6.4 -12.8
Rentedekningsgrad 0.3 1.8 2.1 0.2 -0.7
Gjeldsgrad 4.4 4.5 2.9 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 4.3 5.4 1 -0.7
Signatur
21.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex