Roger Amundsen AS
Juridisk navn:  Roger Amundsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90560800
Gåsbuvegen 955 Gåsbuvegen 955 Fax:
2323 Ingeberg 2323 Ingeberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 990299315
Aksjekapital: 347.763 NOK
Etableringsdato: 9/4/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
23480%
Egenkapital  
  
2.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.000 0 0 0 0
Resultat: 1.169.000 -5.000 166.000 86.000 276.000
Egenkapital: 7.248.000 7.079.000 7.243.000 7.076.000 6.990.000
Regnskap for  Roger Amundsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.000 0 0 0 0
Driftskostnader -171.000 -130.000 -100.000 -131.000 -103.000
Driftsresultat -138.000 -130.000 -100.000 -131.000 -103.000
Finansinntekter 6.000 17.000 18.000 18.000 31.000
Finanskostnader 1.301.000 109.000 248.000 199.000 348.000
Finans 1.307.000 126.000 266.000 217.000 379.000
Resultat før skatt 1.169.000 -5.000 166.000 86.000 276.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.169.000 -5.000 166.000 86.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.367.000 6.736.000 6.651.000 6.412.000 6.624.000
Sum omløpsmidler 903.000 492.000 885.000 1.170.000 867.000
Sum eiendeler 8.270.000 7.228.000 7.536.000 7.582.000 7.491.000
Sum opptjent egenkapital 3.771.000 3.601.000 3.765.000 3.599.000 3.512.000
Sum egenkapital 7.248.000 7.079.000 7.243.000 7.076.000 6.990.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 148.000 293.000 505.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 8.271.000 7.227.000 7.536.000 7.582.000 7.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -130.000 -100.000 -130.000 -101.000
Driftskostnader -171.000 -130.000 -100.000 -131.000 -103.000
Driftsresultat -138.000 -130.000 -100.000 -131.000 -103.000
Finansinntekter 6.000 17.000 18.000 18.000 31.000
Finanskostnader 1.301.000 109.000 248.000 199.000 348.000
Finans 1.307.000 126.000 266.000 217.000 379.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -159.000 0 0 -450.000
Årsresultat 1.169.000 -5.000 166.000 86.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.367.000 6.736.000 6.651.000 6.412.000 6.624.000
Sum anleggsmidler 7.367.000 6.736.000 6.651.000 6.412.000 6.624.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0 0 0
Andre fordringer 416.000 571.000 454.000 753.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 894.000 76.000 314.000 715.000 113.000
Sum omløpsmidler 903.000 492.000 885.000 1.170.000 867.000
Sum eiendeler 8.270.000 7.228.000 7.536.000 7.582.000 7.491.000
Sum opptjent egenkapital 3.771.000 3.601.000 3.765.000 3.599.000 3.512.000
Sum egenkapital 7.248.000 7.079.000 7.243.000 7.076.000 6.990.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -159.000 0 0 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 22.000 18.000 293.000 505.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 148.000 293.000 505.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 8.271.000 7.227.000 7.536.000 7.582.000 7.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 344.000 592.000 665.000 366.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3.3 3 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 3.3 3 2.3 1.7
Soliditet 87.6 9 96.1 93.3 93.3
Resultatgrad -405.9
Rentedekningsgrad 0.1 1.2 0.4 0.7 0.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.6 -1.6 -1.1 -1.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex