Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Teater AS
Juridisk navn:  Rogaland Teater AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51919000
Postboks 470 Sentrum Teaterveien 1 Fax: 51919001
4002 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 915443990
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 226
Etableringsdato: 6/6/1947 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.35%
Resultat  
  
-3.4%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 114.111.000 113.714.000 117.226.000 119.628.000 112.038.000
Resultat: 7.265.000 7.521.000 6.293.000 329.000 1.933.000
Egenkapital: 65.778.000 67.721.000 67.237.000 56.485.000 56.155.000
Regnskap for  Rogaland Teater AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 114.111.000 113.714.000 117.226.000 119.628.000 112.038.000
Driftskostnader -105.957.000 -104.896.000 -109.719.000 -117.873.000 -108.518.000
Driftsresultat 8.154.000 8.818.000 7.507.000 1.755.000 3.520.000
Finansinntekter 497.000 288.000 548.000 455.000 393.000
Finanskostnader -1.386.000 -1.585.000 -1.762.000 -1.881.000 -1.980.000
Finans -889.000 -1.297.000 -1.214.000 -1.426.000 -1.587.000
Resultat før skatt 7.265.000 7.521.000 6.293.000 329.000 1.933.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.265.000 7.521.000 6.293.000 329.000 1.933.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.700.000 87.490.000 98.498.000 87.463.000 88.358.000
Sum omløpsmidler 45.448.000 38.451.000 25.138.000 29.689.000 31.421.000
Sum eiendeler 122.148.000 125.941.000 123.636.000 117.152.000 119.779.000
Sum opptjent egenkapital 62.370.000 64.313.000 63.829.000 53.077.000 52.747.000
Sum egenkapital 65.778.000 67.721.000 67.237.000 56.485.000 56.155.000
Sum langsiktig gjeld 30.238.000 30.229.000 33.861.000 36.392.000 38.507.000
Sum kortsiktig gjeld 26.131.000 27.991.000 22.537.000 24.276.000 25.117.000
Sum gjeld og egenkapital 122.147.000 125.941.000 123.635.000 117.153.000 119.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.014.000 12.917.000 24.214.000 26.890.000 21.772.000
Andre inntekter 103.097.000 100.797.000 93.012.000 92.738.000 90.266.000
Driftsinntekter 114.111.000 113.714.000 117.226.000 119.628.000 112.038.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -76.833.000 -71.025.000 -69.816.000 -75.383.000 -74.308.000
Avskrivning -5.195.000 -4.948.000 -4.728.000 -4.412.000 -4.286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.929.000 -28.923.000 -35.175.000 -38.078.000 -29.924.000
Driftskostnader -105.957.000 -104.896.000 -109.719.000 -117.873.000 -108.518.000
Driftsresultat 8.154.000 8.818.000 7.507.000 1.755.000 3.520.000
Finansinntekter 497.000 288.000 548.000 455.000 393.000
Finanskostnader -1.386.000 -1.585.000 -1.762.000 -1.881.000 -1.980.000
Finans -889.000 -1.297.000 -1.214.000 -1.426.000 -1.587.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.265.000 7.521.000 6.293.000 329.000 1.933.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 40.650.000 41.586.000 44.236.000 41.835.000 44.493.000
Maskiner anlegg 25.126.000 27.421.000 30.174.000 30.175.000 32.594.000
Driftsløsøre 7.624.000 7.671.000 7.745.000 8.845.000 6.096.000
Sum varige driftsmidler 73.400.000 76.678.000 82.155.000 80.855.000 83.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.300.000 10.812.000 16.343.000 6.608.000 5.175.000
Sum anleggsmidler 76.700.000 87.490.000 98.498.000 87.463.000 88.358.000
Varebeholdning 77.000 93.000 165.000 89.000 78.000
Kundefordringer 2.389.000 53.000 313.000 303.000 161.000
Andre fordringer 2.151.000 1.728.000 2.572.000 1.367.000 717.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 40.831.000 36.577.000 22.088.000 27.930.000 30.465.000
Sum omløpsmidler 45.448.000 38.451.000 25.138.000 29.689.000 31.421.000
Sum eiendeler 122.148.000 125.941.000 123.636.000 117.152.000 119.779.000
Sum opptjent egenkapital 62.370.000 64.313.000 63.829.000 53.077.000 52.747.000
Sum egenkapital 65.778.000 67.721.000 67.237.000 56.485.000 56.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.166.000 2.321.000 3.252.000 3.213.000 2.880.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.238.000 30.229.000 33.861.000 36.392.000 38.507.000
Leverandørgjeld 4.223.000 4.255.000 3.006.000 2.784.000 3.684.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.597.000 5.473.000 5.227.000 5.599.000 5.453.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.311.000 18.263.000 14.304.000 15.893.000 15.980.000
Sum kortsiktig gjeld 26.131.000 27.991.000 22.537.000 24.276.000 25.117.000
Sum gjeld og egenkapital 122.147.000 125.941.000 123.635.000 117.153.000 119.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.317.000 10.460.000 2.601.000 5.413.000 6.304.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.1 1.2 1.2
Soliditet 53.9 53.8 54.4 48.2 46.9
Resultatgrad 7.1 7.8 6.4 1.5 3.1
Rentedekningsgrad 5.9 5.6 4.3 0.9 1.8
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.1 7.2 6.5 1.9 3.3
Signatur
14.05.2021
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
14.05.2021
Prokura hver for seg
Henrichsen Math Ellen Susanne
Prokura hver for seg
Kaada Glenn Andre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex