Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rogaland Kunstsenter
Juridisk navn:  Rogaland Kunstsenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51599760
Nytorget 17 Nytorget 17 Fax: 51599761
4013 Stavanger 4013 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 871340072
Aksjekapital: 226 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/1977
Foretakstype: FLI
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Sum As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.906.000
Resultat: 41.000
Egenkapital: 226.000
Regnskap for  Rogaland Kunstsenter
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.906.000
Driftskostnader -1.883.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -1.000
Finans 18.000
Resultat før skatt 41.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000
Sum omløpsmidler 659.000
Sum eiendeler 714.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 226.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 489.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.906.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.070.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -813.000
Driftskostnader -1.883.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 19.000
Finanskostnader -1.000
Finans 18.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 55.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 415.000
Andre fordringer 70.000
Sum investeringer
Kasse, bank 175.000
Sum omløpsmidler 659.000
Sum eiendeler 714.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 182.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4
Soliditet 31.6
Resultatgrad 1.3
Rentedekningsgrad 43.0
Gjeldsgrad 2.2
Total kapitalrentabilitet 6.0
Signatur
15.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex