Rogaland Elektroservice AS
Juridisk navn:  Rogaland Elektroservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51971190
Haugesundsgata 15 Haugesundsgata 15 Fax: 51971191
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 939521747
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/17/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.19%
Resultat  
  
278.82%
Egenkapital  
  
87.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.739.000 5.750.000 5.555.000 5.939.000 6.017.000
Resultat: 644.000 170.000 -72.000 216.000 -48.000
Egenkapital: 1.074.000 572.000 440.000 496.000 432.000
Regnskap for  Rogaland Elektroservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.739.000 5.750.000 5.555.000 5.939.000 6.017.000
Driftskostnader -4.898.000 -5.377.000 -5.591.000 -5.727.000 -6.069.000
Driftsresultat 841.000 373.000 -35.000 212.000 -53.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 8.000
Finanskostnader -198.000 -204.000 -38.000 -3.000 -4.000
Finans -198.000 -203.000 -37.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 644.000 170.000 -72.000 216.000 -48.000
Skattekostnad -142.000 -37.000 16.000 -52.000 11.000
Årsresultat 502.000 132.000 -57.000 164.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.229.000 5.478.000 5.597.000 136.000 62.000
Sum omløpsmidler 1.661.000 1.069.000 1.191.000 1.372.000 1.260.000
Sum eiendeler 6.890.000 6.547.000 6.788.000 1.508.000 1.322.000
Sum opptjent egenkapital 924.000 422.000 290.000 346.000 282.000
Sum egenkapital 1.074.000 572.000 440.000 496.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 3.897.000 4.216.000 4.371.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 1.759.000 1.978.000 1.012.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 6.890.000 6.547.000 6.789.000 1.508.000 1.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.739.000 5.709.000 5.555.000 5.929.000 6.017.000
Andre inntekter 41.000 0 10.000 0
Driftsinntekter 5.739.000 5.750.000 5.555.000 5.939.000 6.017.000
Varekostnad -1.531.000 -1.612.000 -1.416.000 -1.837.000 -2.197.000
Lønninger -2.263.000 -2.495.000 -3.214.000 -2.934.000 -2.840.000
Avskrivning -249.000 -226.000 -56.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -855.000 -1.044.000 -905.000 -941.000 -1.032.000
Driftskostnader -4.898.000 -5.377.000 -5.591.000 -5.727.000 -6.069.000
Driftsresultat 841.000 373.000 -35.000 212.000 -53.000
Finansinntekter 1.000 1.000 7.000 8.000
Finanskostnader -198.000 -204.000 -38.000 -3.000 -4.000
Finans -198.000 -203.000 -37.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 0
Årsresultat 502.000 132.000 -57.000 164.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 0 23.000
Fast eiendom 5.074.000 5.266.000 5.459.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 155.000 211.000 122.000 96.000 0
Sum varige driftsmidler 5.229.000 5.478.000 5.581.000 96.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 39.000 39.000
Sum anleggsmidler 5.229.000 5.478.000 5.597.000 136.000 62.000
Varebeholdning 253.000 248.000 271.000 324.000 264.000
Kundefordringer 493.000 255.000 543.000 125.000 515.000
Andre fordringer 49.000 227.000 127.000 420.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 867.000 339.000 250.000 503.000 401.000
Sum omløpsmidler 1.661.000 1.069.000 1.191.000 1.372.000 1.260.000
Sum eiendeler 6.890.000 6.547.000 6.788.000 1.508.000 1.322.000
Sum opptjent egenkapital 924.000 422.000 290.000 346.000 282.000
Sum egenkapital 1.074.000 572.000 440.000 496.000 432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 21.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.897.000 4.216.000 4.371.000 0 0
Leverandørgjeld 168.000 240.000 281.000 327.000 216.000
Betalbar skatt 135.000 0 0 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 259.000 362.000 294.000 375.000
Utbytte 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.224.000 1.259.000 1.335.000 262.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 1.919.000 1.759.000 1.978.000 1.012.000 890.000
Sum gjeld og egenkapital 6.890.000 6.547.000 6.789.000 1.508.000 1.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -258.000 -690.000 -787.000 360.000 370.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.6 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 1 1.1
Soliditet 15.6 8.7 6.5 32.9 32.7
Resultatgrad 14.7 6.5 -0.6 3.6 -0.9
Rentedekningsgrad 4.2 1.8 -0.9 70.7 -13.3
Gjeldsgrad 5.4 10.4 14.4 2 2.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 5.7 -0.5 14.5 -3.4
Signatur
08.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.09.2021
PROKURISTER ER SAMTLIGE STYREMEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex