Rogaland Blikk As
Juridisk navn:  Rogaland Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Luramyrveien 69 Luramyrveien 69 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 919910275
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/18/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Øksendal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.22%
Resultat  
  
13.32%
Egenkapital  
  
0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.320.000 19.536.000 10.447.000 449.000
Resultat: 2.254.000 1.989.000 1.113.000 34.000
Egenkapital: 1.642.000 1.634.000 1.083.000 226.000
Regnskap for  Rogaland Blikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.320.000 19.536.000 10.447.000 449.000
Driftskostnader -16.063.000 -17.545.000 -9.306.000 -415.000
Driftsresultat 2.256.000 1.990.000 1.140.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -27.000 0
Finans -2.000 0 -27.000 0
Resultat før skatt 2.254.000 1.989.000 1.113.000 34.000
Skattekostnad -496.000 -438.000 -255.000 -8.000
Årsresultat 1.758.000 1.551.000 857.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 944.000 671.000 104.000 0
Sum omløpsmidler 6.669.000 5.312.000 3.436.000 553.000
Sum eiendeler 7.613.000 5.983.000 3.540.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 1.442.000 1.434.000 883.000 26.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.634.000 1.083.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 5.971.000 4.349.000 2.443.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 7.613.000 5.983.000 3.540.000 553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.320.000 19.536.000 10.356.000 449.000
Andre inntekter 0 91.000 0
Driftsinntekter 18.320.000 19.536.000 10.447.000 449.000
Varekostnad -3.620.000 -4.321.000 -3.316.000 -50.000
Lønninger -8.279.000 -8.326.000 -3.697.000 -190.000
Avskrivning -163.000 -116.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.001.000 -4.782.000 -2.272.000 -175.000
Driftskostnader -16.063.000 -17.545.000 -9.306.000 -415.000
Driftsresultat 2.256.000 1.990.000 1.140.000 34.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -27.000 0
Finans -2.000 0 -27.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.350.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 1.758.000 1.551.000 857.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 33.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 932.000 638.000 104.000 0
Sum varige driftsmidler 932.000 638.000 104.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 944.000 671.000 104.000 0
Varebeholdning 297.000 288.000 264.000 0
Kundefordringer 2.952.000 1.787.000 3.046.000 489.000
Andre fordringer 78.000 194.000 77.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.342.000 3.043.000 49.000 37.000
Sum omløpsmidler 6.669.000 5.312.000 3.436.000 553.000
Sum eiendeler 7.613.000 5.983.000 3.540.000 553.000
Sum opptjent egenkapital 1.442.000 1.434.000 883.000 26.000
Sum egenkapital 1.642.000 1.634.000 1.083.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 14.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 14.000 2.000
Leverandørgjeld 1.093.000 865.000 1.143.000 120.000
Betalbar skatt 475.000 485.000 243.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 1.120.000 1.102.000 693.000 83.000
Utbytte -1.350.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.933.000 897.000 364.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 5.971.000 4.349.000 2.443.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 7.613.000 5.983.000 3.540.000 553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 698.000 963.000 993.000 228.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.7
Soliditet 21.6 27.3 30.6 40.9
Resultatgrad 12.3 10.2 10.9 7.6
Rentedekningsgrad 1.128.0 1 42.2
Gjeldsgrad 3.6 2.7 2.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 29.6 33.3 32.2 6.1
Signatur
01.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex