Rogaland Bilutleie As
Juridisk navn:  Rogaland Bilutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51637100
Myklabergveien 1 Myklabergveien 1 Fax:
4314 Sandnes 4314 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 924778563
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/4/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 23.801.000
Resultat: 1.060.000
Egenkapital: 10.829.000
Regnskap for  Rogaland Bilutleie As
Resultat 2020
Driftsinntekter 23.801.000
Driftskostnader -22.804.000
Driftsresultat 997.000
Finansinntekter 97.000
Finanskostnader -33.000
Finans 64.000
Resultat før skatt 1.060.000
Skattekostnad -226.000
Årsresultat 834.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.751.000
Sum omløpsmidler 16.124.000
Sum eiendeler 22.875.000
Sum opptjent egenkapital 829.000
Sum egenkapital 10.829.000
Sum langsiktig gjeld 1.120.000
Sum kortsiktig gjeld 10.927.000
Sum gjeld og egenkapital 22.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.675.000
Andre inntekter 2.126.000
Driftsinntekter 23.801.000
Varekostnad
Lønninger -3.010.000
Avskrivning -2.615.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -17.179.000
Driftskostnader -22.804.000
Driftsresultat 997.000
Finansinntekter 97.000
Finanskostnader -33.000
Finans 64.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 834.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 6.659.000
Sum varige driftsmidler 6.659.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000
Sum anleggsmidler 6.751.000
Varebeholdning
Kundefordringer 2.660.000
Andre fordringer 1.565.000
Sum investeringer
Kasse, bank 11.899.000
Sum omløpsmidler 16.124.000
Sum eiendeler 22.875.000
Sum opptjent egenkapital 829.000
Sum egenkapital 10.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 380.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.968.000
Sum langsiktig gjeld 1.120.000
Leverandørgjeld 2.674.000
Betalbar skatt 370.000
Skyldig offentlige avgifter 570.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 345.000
Sum kortsiktig gjeld 10.927.000
Sum gjeld og egenkapital 22.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.197.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 47.3
Resultatgrad 4.2
Rentedekningsgrad 30.2
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.8
Signatur
21.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.05.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex