Rogaland Bildeler AS
Juridisk navn:  Rogaland Bildeler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51494950
Ytre Torvhusvei Ytre Torvhusvei Fax: 51494960
4374 Egersund 4374 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 980579263
Aksjekapital: 1.025.080 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/22/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fasit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.18%
Resultat  
  
38.45%
Egenkapital  
  
128.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.368.000 25.534.000 24.495.000 20.294.000 17.659.000
Resultat: 3.230.000 2.333.000 2.964.000 1.729.000 1.519.000
Egenkapital: 4.470.000 1.957.000 1.957.000 1.677.000 1.263.000
Regnskap for  Rogaland Bildeler AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.368.000 25.534.000 24.495.000 20.294.000 17.659.000
Driftskostnader -24.189.000 -23.253.000 -21.564.000 -18.593.000 -16.158.000
Driftsresultat 3.180.000 2.281.000 2.930.000 1.702.000 1.500.000
Finansinntekter 60.000 59.000 46.000 39.000 28.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -12.000 -11.000 -10.000
Finans 50.000 51.000 34.000 28.000 18.000
Resultat før skatt 3.230.000 2.333.000 2.964.000 1.729.000 1.519.000
Skattekostnad -716.000 -519.000 -685.000 -416.000 -377.000
Årsresultat 2.514.000 1.813.000 2.280.000 1.314.000 1.141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.288.000 1.739.000 1.117.000 1.138.000 1.139.000
Sum omløpsmidler 7.413.000 6.370.000 6.372.000 5.460.000 4.360.000
Sum eiendeler 9.701.000 8.109.000 7.489.000 6.598.000 5.499.000
Sum opptjent egenkapital 3.423.000 909.000 694.000 414.000 1.000
Sum egenkapital 4.470.000 1.957.000 1.957.000 1.677.000 1.263.000
Sum langsiktig gjeld 2.838.000 1.910.000 908.000 63.000 94.000
Sum kortsiktig gjeld 2.392.000 4.242.000 4.624.000 4.858.000 4.142.000
Sum gjeld og egenkapital 9.701.000 8.109.000 7.489.000 6.598.000 5.500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.215.000 20.343.000 18.467.000 15.182.000 11.970.000
Andre inntekter 5.154.000 5.191.000 6.027.000 5.112.000 5.689.000
Driftsinntekter 27.368.000 25.534.000 24.495.000 20.294.000 17.659.000
Varekostnad -8.500.000 -8.472.000 -8.659.000 -7.248.000 -6.137.000
Lønninger -7.824.000 -7.754.000 -6.832.000 -5.872.000 -4.739.000
Avskrivning -505.000 -333.000 -272.000 -273.000 -369.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.360.000 -6.694.000 -5.801.000 -5.200.000 -4.913.000
Driftskostnader -24.189.000 -23.253.000 -21.564.000 -18.593.000 -16.158.000
Driftsresultat 3.180.000 2.281.000 2.930.000 1.702.000 1.500.000
Finansinntekter 60.000 59.000 46.000 39.000 28.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -12.000 -11.000 -10.000
Finans 50.000 51.000 34.000 28.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -900.000 -2.055.000
Årsresultat 2.514.000 1.813.000 2.280.000 1.314.000 1.141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 494.000 465.000 362.000 357.000 152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.793.000 1.274.000 755.000 781.000 987.000
Sum varige driftsmidler 2.288.000 1.739.000 1.117.000 1.138.000 1.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.288.000 1.739.000 1.117.000 1.138.000 1.139.000
Varebeholdning 3.353.000 3.508.000 3.230.000 2.722.000 2.403.000
Kundefordringer 951.000 1.136.000 682.000 652.000 832.000
Andre fordringer 268.000 92.000 359.000 100.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.841.000 1.634.000 2.101.000 1.986.000 1.126.000
Sum omløpsmidler 7.413.000 6.370.000 6.372.000 5.460.000 4.360.000
Sum eiendeler 9.701.000 8.109.000 7.489.000 6.598.000 5.499.000
Sum opptjent egenkapital 3.423.000 909.000 694.000 414.000 1.000
Sum egenkapital 4.470.000 1.957.000 1.957.000 1.677.000 1.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 64.000 10.000 8.000 63.000 94.000
Gjeld til kredittinstitutt 275.000 0 1.655.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 2.838.000 1.910.000 908.000 63.000 94.000
Leverandørgjeld 221.000 603.000 404.000 238.000 330.000
Betalbar skatt 662.000 457.000 739.000 446.000 255.000
Skyldig offentlige avgifter 924.000 714.000 977.000 706.000 560.000
Utbytte 0 -2.000.000 -900.000 -2.055.000
Annen kortsiktig gjeld 585.000 595.000 504.000 913.000 342.000
Sum kortsiktig gjeld 2.392.000 4.242.000 4.624.000 4.858.000 4.142.000
Sum gjeld og egenkapital 9.701.000 8.109.000 7.489.000 6.598.000 5.500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.021.000 2.128.000 1.748.000 602.000 218.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.5 1.4 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 0.7 0.7 0.6 0.5
Soliditet 46.1 24.1 26.1 25.4 2
Resultatgrad 11.6 8.9 1 8.4 8.5
Rentedekningsgrad 318.0 285.1 244.2 154.7 1
Gjeldsgrad 1.2 3.1 2.8 2.9 3.4
Total kapitalrentabilitet 33.4 28.9 39.7 26.4 27.8
Signatur
09.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex