Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor As
Juridisk navn:  Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51950330
Bjødnabeen 10 Bjødnabeen 10 Fax: 51950331
4031 Stavanger 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 974802759
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/20/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.72%
Resultat  
  
-10.81%
Egenkapital  
  
8.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.368.000 7.841.000 7.909.000 6.925.000 6.752.000
Resultat: 619.000 694.000 888.000 1.198.000 1.032.000
Egenkapital: 8.196.000 7.576.000 6.883.000 5.995.000 4.796.000
Regnskap for  Rogaland Bilbransjes Opplæringskontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.368.000 7.841.000 7.909.000 6.925.000 6.752.000
Driftskostnader -7.789.000 -7.203.000 -7.071.000 -5.744.000 -5.767.000
Driftsresultat 579.000 639.000 839.000 1.180.000 985.000
Finansinntekter 40.000 55.000 50.000 19.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 40.000 55.000 50.000 19.000 47.000
Resultat før skatt 619.000 694.000 888.000 1.198.000 1.032.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 619.000 694.000 888.000 1.198.000 1.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 642.000 559.000 561.000 10.000
Sum omløpsmidler 17.338.000 15.837.000 13.929.000 13.076.000 12.105.000
Sum eiendeler 17.783.000 16.479.000 14.488.000 13.637.000 12.115.000
Sum opptjent egenkapital 7.996.000 7.376.000 6.683.000 5.795.000 4.596.000
Sum egenkapital 8.196.000 7.576.000 6.883.000 5.995.000 4.796.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.588.000 8.902.000 7.605.000 7.642.000 7.319.000
Sum gjeld og egenkapital 17.784.000 16.478.000 14.488.000 13.637.000 12.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.797.000 6.429.000 6.629.000 5.642.000 5.592.000
Andre inntekter 1.571.000 1.412.000 1.280.000 1.282.000 1.160.000
Driftsinntekter 8.368.000 7.841.000 7.909.000 6.925.000 6.752.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.091.000 -3.637.000 -3.339.000 -3.254.000 -3.464.000
Avskrivning -197.000 -167.000 -136.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.501.000 -3.399.000 -3.596.000 -2.480.000 -2.293.000
Driftskostnader -7.789.000 -7.203.000 -7.071.000 -5.744.000 -5.767.000
Driftsresultat 579.000 639.000 839.000 1.180.000 985.000
Finansinntekter 40.000 55.000 50.000 19.000 47.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 40.000 55.000 50.000 19.000 47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 619.000 694.000 888.000 1.198.000 1.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 445.000 642.000 559.000 561.000 10.000
Sum varige driftsmidler 445.000 642.000 559.000 561.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 445.000 642.000 559.000 561.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.654.000 0 0 0 0
Andre fordringer 1.505.000 1.565.000 8.231.000 8.294.000 7.216.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.179.000 14.271.000 5.698.000 4.782.000 4.889.000
Sum omløpsmidler 17.338.000 15.837.000 13.929.000 13.076.000 12.105.000
Sum eiendeler 17.783.000 16.479.000 14.488.000 13.637.000 12.115.000
Sum opptjent egenkapital 7.996.000 7.376.000 6.683.000 5.795.000 4.596.000
Sum egenkapital 8.196.000 7.576.000 6.883.000 5.995.000 4.796.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.487.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 334.000 110.000 137.000 106.000 58.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 340.000 306.000 279.000 265.000 288.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.913.000 0 7.188.000 7.272.000 6.972.000
Sum kortsiktig gjeld 9.588.000 8.902.000 7.605.000 7.642.000 7.319.000
Sum gjeld og egenkapital 17.784.000 16.478.000 14.488.000 13.637.000 12.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.750.000 6.935.000 6.324.000 5.434.000 4.786.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7
Soliditet 46.1 4 47.5 4 39.6
Resultatgrad 6.9 8.1 10.6 1 14.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.1 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.2 6.1 8.8 8.5
Signatur
31.05.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRN HELLIESEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex