Rogaland Assistanse AS
Juridisk navn:  Rogaland Assistanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51886262
Sjøveien 4 Sjøveien 4 Fax: 51886272
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 986389725
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/2/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.75%
Resultat  
  
167.32%
Egenkapital  
  
22.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.243.000 10.942.000 12.263.000 11.334.000 10.923.000
Resultat: 1.195.000 -1.775.000 296.000 375.000 413.000
Egenkapital: 2.387.000 1.955.000 3.339.000 3.107.000 2.820.000
Regnskap for  Rogaland Assistanse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.243.000 10.942.000 12.263.000 11.334.000 10.923.000
Driftskostnader -10.008.000 -12.680.000 -11.921.000 -10.894.000 -10.511.000
Driftsresultat 1.235.000 -1.738.000 342.000 441.000 412.000
Finansinntekter 15.000 6.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -56.000 -43.000 -48.000 -69.000 -2.000
Finans -41.000 -37.000 -46.000 -66.000 1.000
Resultat før skatt 1.195.000 -1.775.000 296.000 375.000 413.000
Skattekostnad -263.000 390.000 -63.000 -89.000 -103.000
Årsresultat 932.000 -1.384.000 233.000 287.000 310.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 877.000 1.671.000 1.989.000 1.850.000 1.044.000
Sum omløpsmidler 4.001.000 2.894.000 4.273.000 4.314.000 4.195.000
Sum eiendeler 4.878.000 4.565.000 6.262.000 6.164.000 5.239.000
Sum opptjent egenkapital 1.137.000 705.000 2.089.000 1.857.000 1.570.000
Sum egenkapital 2.387.000 1.955.000 3.339.000 3.107.000 2.820.000
Sum langsiktig gjeld 865.000 1.036.000 1.336.000 1.484.000 605.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 1.574.000 1.587.000 1.574.000 1.814.000
Sum gjeld og egenkapital 4.878.000 4.565.000 6.262.000 6.165.000 5.239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.820.000 10.415.000 11.798.000 10.911.000 10.701.000
Andre inntekter 2.423.000 527.000 465.000 423.000 222.000
Driftsinntekter 11.243.000 10.942.000 12.263.000 11.334.000 10.923.000
Varekostnad -156.000 -588.000 -544.000 -615.000 -392.000
Lønninger -3.566.000 -5.382.000 -4.912.000 -4.944.000 -4.843.000
Avskrivning -649.000 -650.000 -596.000 -446.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.637.000 -6.060.000 -5.869.000 -4.889.000 -5.125.000
Driftskostnader -10.008.000 -12.680.000 -11.921.000 -10.894.000 -10.511.000
Driftsresultat 1.235.000 -1.738.000 342.000 441.000 412.000
Finansinntekter 15.000 6.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -56.000 -43.000 -48.000 -69.000 -2.000
Finans -41.000 -37.000 -46.000 -66.000 1.000
Konsernbidrag 1.384.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 932.000 -1.384.000 233.000 287.000 310.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 251.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 877.000 1.420.000 1.989.000 1.850.000 1.044.000
Sum varige driftsmidler 877.000 1.420.000 1.989.000 1.850.000 1.044.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 877.000 1.671.000 1.989.000 1.850.000 1.044.000
Varebeholdning 127.000 216.000 150.000 112.000 94.000
Kundefordringer 679.000 1.227.000 1.035.000 1.007.000 1.120.000
Andre fordringer 1.906.000 921.000 955.000 863.000 915.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.289.000 530.000 2.133.000 2.333.000 2.067.000
Sum omløpsmidler 4.001.000 2.894.000 4.273.000 4.314.000 4.195.000
Sum eiendeler 4.878.000 4.565.000 6.262.000 6.164.000 5.239.000
Sum opptjent egenkapital 1.137.000 705.000 2.089.000 1.857.000 1.570.000
Sum egenkapital 2.387.000 1.955.000 3.339.000 3.107.000 2.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 140.000 117.000 55.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 865.000 1.036.000 1.336.000 1.484.000 605.000
Leverandørgjeld 565.000 429.000 532.000 392.000 564.000
Betalbar skatt 0 40.000 27.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 551.000 535.000 580.000 620.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 844.000 594.000 480.000 575.000 571.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 1.574.000 1.587.000 1.574.000 1.814.000
Sum gjeld og egenkapital 4.878.000 4.565.000 6.262.000 6.165.000 5.239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.375.000 1.320.000 2.686.000 2.740.000 2.381.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 2.7 2.7 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.7 2.6 2.7 2.3
Soliditet 48.9 42.8 53.3 50.4 53.8
Resultatgrad 11.0 -15.9 2.8 3.9 3.8
Rentedekningsgrad 22.1 -40.4 7.1 6.4 2
Gjeldsgrad 1.0 1.3 0.9 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 25.6 -37.9 5.5 7.2 7.9
Signatur
25.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex