Rmg Gjenvinning As
Juridisk navn:  Rmg Gjenvinning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91169123
Marklandsveien 128 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 913907787
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/15/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.18%
Resultat  
  
-69.89%
Egenkapital  
  
24.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.784.000 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000
Resultat: 367.000 1.219.000 86.000 67.000 171.000
Egenkapital: 1.446.000 1.163.000 211.000 161.000 111.000
Regnskap for  Rmg Gjenvinning As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.784.000 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000
Driftskostnader -9.396.000 -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000
Driftsresultat 387.000 1.226.000 105.000 69.000 171.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -7.000 -21.000 -2.000 0
Finans -21.000 -7.000 -20.000 -2.000 0
Resultat før skatt 367.000 1.219.000 86.000 67.000 171.000
Skattekostnad -84.000 -268.000 -36.000 -16.000 -28.000
Årsresultat 283.000 952.000 50.000 51.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000
Sum omløpsmidler 2.133.000 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000
Sum eiendeler 3.174.000 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.133.000 181.000 131.000 81.000
Sum egenkapital 1.446.000 1.163.000 211.000 161.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 113.000 168.000 11.000 858.000
Sum kortsiktig gjeld 1.601.000 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.767.000 5.270.000 11.993.000 9.164.000 3.253.000
Andre inntekter 17.000 252.000 36.000 0 172.000
Driftsinntekter 9.784.000 5.522.000 12.029.000 9.164.000 3.425.000
Varekostnad -6.464.000 -1.772.000 -9.757.000 -7.073.000 -2.005.000
Lønninger -1.325.000 -1.400.000 -1.129.000 -1.211.000 -477.000
Avskrivning -172.000 -164.000 -116.000 -91.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.435.000 -959.000 -921.000 -720.000 -719.000
Driftskostnader -9.396.000 -4.295.000 -11.923.000 -9.095.000 -3.254.000
Driftsresultat 387.000 1.226.000 105.000 69.000 171.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -21.000 -7.000 -21.000 -2.000 0
Finans -21.000 -7.000 -20.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 283.000 952.000 50.000 51.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 553.000 589.000 624.000 660.000 695.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 293.000 236.000 13.000 216.000
Sum varige driftsmidler 981.000 1.051.000 985.000 849.000 912.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 45.000 18.000 18.000 69.000
Sum anleggsmidler 1.041.000 1.096.000 1.003.000 867.000 980.000
Varebeholdning 1.242.000 175.000 400.000 0 0
Kundefordringer 579.000 1.229.000 1.672.000 184.000 576.000
Andre fordringer 239.000 302.000 197.000 76.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 88.000 2.401.000 672.000 86.000
Sum omløpsmidler 2.133.000 1.793.000 4.670.000 932.000 663.000
Sum eiendeler 3.174.000 2.889.000 5.673.000 1.799.000 1.643.000
Sum opptjent egenkapital 1.416.000 1.133.000 181.000 131.000 81.000
Sum egenkapital 1.446.000 1.163.000 211.000 161.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 11.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 193.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 113.000 168.000 11.000 858.000
Leverandørgjeld 367.000 134.000 3.919.000 -247.000 281.000
Betalbar skatt 89.000 263.000 47.000 21.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 273.000 135.000 638.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 823.000 943.000 1.192.000 1.214.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 1.601.000 1.613.000 5.293.000 1.626.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 2.889.000 5.672.000 1.798.000 1.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 180.000 -623.000 -694.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.9 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.8 0.6 1.0
Soliditet 45.6 40.3 3.7 9 6.8
Resultatgrad 4 22.2 0.9 0.8 5.0
Rentedekningsgrad 18.4 175.1 5 34.5
Gjeldsgrad 1.2 1.5 25.9 10.2 13.8
Total kapitalrentabilitet 12.2 42.4 1.9 3.8 10.4
Signatur
07.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex