Rivingsteknikk As
Juridisk navn:  Rivingsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90409200
Kreutzgate 12 Kreutzgate 12 Fax:
1658 Torp 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 913179358
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.58%
Resultat  
  
1.51%
Egenkapital  
  
-502.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 737.000 873.000 1.313.000 415.000 325.000
Resultat: -196.000 -199.000 260.000 24.000 17.000
Egenkapital: -157.000 39.000 239.000 35.000 16.000
Regnskap for  Rivingsteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 737.000 873.000 1.313.000 415.000 325.000
Driftskostnader -931.000 -1.070.000 -1.054.000 -391.000 -303.000
Driftsresultat -194.000 -197.000 260.000 24.000 21.000
Finansinntekter -2.000 -2.000 0 0 -4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 -4.000
Resultat før skatt -196.000 -199.000 260.000 24.000 17.000
Skattekostnad 0 0 -60.000 -5.000 0
Årsresultat -196.000 -199.000 200.000 18.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000 153.000 156.000 60.000 28.000
Sum omløpsmidler 186.000 111.000 895.000 231.000 93.000
Sum eiendeler 299.000 264.000 1.051.000 291.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 10.000 209.000 5.000 -14.000
Sum egenkapital -157.000 39.000 239.000 35.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 328.000 166.000 216.000 82.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 59.000 596.000 175.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 299.000 265.000 1.051.000 292.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 746.000 904.000 1.298.000 415.000 315.000
Andre inntekter -9.000 -31.000 15.000 0 10.000
Driftsinntekter 737.000 873.000 1.313.000 415.000 325.000
Varekostnad -23.000 -27.000 0 -53.000 -8.000
Lønninger -131.000 -144.000 -394.000 -80.000 -102.000
Avskrivning -31.000 -45.000 -39.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -746.000 -854.000 -503.000 -243.000 -193.000
Driftskostnader -931.000 -1.070.000 -1.054.000 -391.000 -303.000
Driftsresultat -194.000 -197.000 260.000 24.000 21.000
Finansinntekter -2.000 -2.000 0 0 -4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -199.000 200.000 18.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 29.000 36.000 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 117.000 156.000 60.000 0
Sum varige driftsmidler 113.000 153.000 156.000 60.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 28.000
Sum anleggsmidler 113.000 153.000 156.000 60.000 28.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 0 0
Kundefordringer 159.000 25.000 23.000 162.000 0
Andre fordringer 8.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 79.000 867.000 70.000 93.000
Sum omløpsmidler 186.000 111.000 895.000 231.000 93.000
Sum eiendeler 299.000 264.000 1.051.000 291.000 121.000
Sum opptjent egenkapital -187.000 10.000 209.000 5.000 -14.000
Sum egenkapital -157.000 39.000 239.000 35.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 328.000 166.000 216.000 82.000 8.000
Leverandørgjeld 125.000 42.000 314.000 98.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 60.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter -23.000 -4.000 192.000 46.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 21.000 30.000 26.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 59.000 596.000 175.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 299.000 265.000 1.051.000 292.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 58.000 52.000 299.000 56.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.5 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1.5 1.3 1
Soliditet -52.5 14.8 22.7 1 13.3
Resultatgrad -26.3 -22.6 19.8 5.8 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.9 5.8 3.4 7.3 6.5
Total kapitalrentabilitet -65.6 -75.4 24.7 8.2 14.2
Signatur
12.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.02.2014
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex