Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risør Seilforening
Juridisk navn:  Risør Seilforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95206083
Postboks 43 Finnøya Fax:
4951 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 975662977
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/26/1889
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.96%
Resultat  
  
356.25%
Egenkapital  
  
17.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.040.000 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000
Resultat: 82.000 -32.000 58.000 172.000 -174.000
Egenkapital: 544.000 462.000 494.000 435.000 264.000
Regnskap for  Risør Seilforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.040.000 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000
Driftskostnader -1.930.000 -1.348.000 -1.188.000 -1.139.000 -1.655.000
Driftsresultat 110.000 -23.000 65.000 184.000 -149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -27.000 -10.000 -7.000 -13.000 -25.000
Finans -27.000 -10.000 -7.000 -13.000 -24.000
Resultat før skatt 82.000 -32.000 58.000 172.000 -174.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -32.000 58.000 172.000 -174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 526.000 370.000 60.000 147.000 367.000
Sum omløpsmidler 606.000 600.000 507.000 449.000 277.000
Sum eiendeler 1.132.000 970.000 567.000 596.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 462.000 494.000 435.000 264.000
Sum egenkapital 544.000 462.000 494.000 435.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 526.000 370.000 60.000 147.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 138.000 13.000 14.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 970.000 567.000 596.000 645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 953.000 23.000 674.000 317.000 0
Andre inntekter 1.087.000 1.302.000 578.000 1.006.000 1.506.000
Driftsinntekter 2.040.000 1.325.000 1.252.000 1.324.000 1.506.000
Varekostnad -62.000 -35.000 -38.000 -17.000 -14.000
Lønninger -386.000 -381.000 -293.000 -361.000 -474.000
Avskrivning -89.000 -91.000 -87.000 -220.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.393.000 -841.000 -770.000 -541.000 -992.000
Driftskostnader -1.930.000 -1.348.000 -1.188.000 -1.139.000 -1.655.000
Driftsresultat 110.000 -23.000 65.000 184.000 -149.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -27.000 -10.000 -7.000 -13.000 -25.000
Finans -27.000 -10.000 -7.000 -13.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 82.000 -32.000 58.000 172.000 -174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 43.000 5.000 0
Maskiner anlegg 526.000 0 0 85.000 0
Driftsløsøre 0 370.000 17.000 0 367.000
Sum varige driftsmidler 526.000 370.000 60.000 147.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 526.000 370.000 60.000 147.000 367.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 17.000 3.000 7.000 21.000
Andre fordringer 139.000 1.000 36.000 83.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 456.000 582.000 468.000 359.000 196.000
Sum omløpsmidler 606.000 600.000 507.000 449.000 277.000
Sum eiendeler 1.132.000 970.000 567.000 596.000 644.000
Sum opptjent egenkapital 544.000 462.000 494.000 435.000 264.000
Sum egenkapital 544.000 462.000 494.000 435.000 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 526.000 370.000 60.000 147.000 367.000
Leverandørgjeld 25.000 26.000 13.000 15.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 111.000 0 0 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 62.000 138.000 13.000 14.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 1.132.000 970.000 567.000 596.000 645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 544.000 462.000 494.000 435.000 263.000
Likviditetsgrad 1 9.8 4.3 3 32.1 19.8
Likviditetsgrad 2 9.8 4.3 3 32.1 19.8
Soliditet 48.1 47.6 87.1 7 40.9
Resultatgrad 5.4 -1.7 5.2 13.9 -9.9
Rentedekningsgrad 4.1 -2.3 9.3 14.2 -5.9
Gjeldsgrad 1.1 1.1 0.1 0.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 9.7 -2.4 11.5 30.9 -22.9
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex