Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risør Næringsgård As
Juridisk navn:  Risør Næringsgård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37154274
Prestegata 7 Prestegata 7 Fax:
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 994576216
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/26/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.92%
Resultat  
  
82.27%
Egenkapital  
  
-9.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 783.000 879.000 815.000 756.000 712.000
Resultat: -36.000 -203.000 -76.000 65.000 -113.000
Egenkapital: -412.000 -376.000 -174.000 -98.000 -163.000
Regnskap for  Risør Næringsgård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 783.000 879.000 815.000 756.000 712.000
Driftskostnader -597.000 -884.000 -715.000 -521.000 -651.000
Driftsresultat 187.000 -6.000 99.000 236.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -222.000 -196.000 -176.000 -171.000 -177.000
Finans -222.000 -196.000 -176.000 -171.000 -175.000
Resultat før skatt -36.000 -203.000 -76.000 65.000 -113.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 -203.000 -76.000 65.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.934.000 4.047.000 4.060.000 4.072.000 4.084.000
Sum omløpsmidler 243.000 134.000 246.000 280.000 238.000
Sum eiendeler 4.177.000 4.181.000 4.306.000 4.352.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -612.000 -576.000 -374.000 -298.000 -363.000
Sum egenkapital -412.000 -376.000 -174.000 -98.000 -163.000
Sum langsiktig gjeld 4.445.000 4.388.000 4.389.000 4.390.000 4.389.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 170.000 91.000 61.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 4.177.000 4.182.000 4.306.000 4.353.000 4.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 25.000 394.000 284.000 312.000
Andre inntekter 776.000 854.000 421.000 472.000 400.000
Driftsinntekter 783.000 879.000 815.000 756.000 712.000
Varekostnad -58.000 -102.000 -95.000 -90.000 -81.000
Lønninger -94.000 -263.000 -175.000 -74.000 -252.000
Avskrivning -114.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -507.000 -433.000 -345.000 -306.000
Driftskostnader -597.000 -884.000 -715.000 -521.000 -651.000
Driftsresultat 187.000 -6.000 99.000 236.000 61.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -222.000 -196.000 -176.000 -171.000 -177.000
Finans -222.000 -196.000 -176.000 -171.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -36.000 -203.000 -76.000 65.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.933.000 4.036.000 4.036.000 4.036.000 4.036.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 23.000 35.000 47.000
Sum varige driftsmidler 3.933.000 4.047.000 4.059.000 4.071.000 4.084.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 3.934.000 4.047.000 4.060.000 4.072.000 4.084.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 83.000 0 68.000 77.000
Andre fordringer 140.000 34.000 30.000 35.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 17.000 216.000 177.000 136.000
Sum omløpsmidler 243.000 134.000 246.000 280.000 238.000
Sum eiendeler 4.177.000 4.181.000 4.306.000 4.352.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital -612.000 -576.000 -374.000 -298.000 -363.000
Sum egenkapital -412.000 -376.000 -174.000 -98.000 -163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.445.000 4.388.000 4.389.000 4.390.000 4.389.000
Leverandørgjeld 61.000 109.000 35.000 33.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 32.000 21.000 22.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 29.000 34.000 5.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 170.000 91.000 61.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 4.177.000 4.182.000 4.306.000 4.353.000 4.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 -36.000 155.000 219.000 142.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 2.7 4.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.7 0.8 2.7 4.6 2.5
Soliditet -9.9 -2.3 -3.8
Resultatgrad 23.9 -0.7 12.1 31.2 8.6
Rentedekningsgrad 0.8 0.6 1.4 0.3
Gjeldsgrad -11.1 -12.1 -25.7 -45.4 -27.5
Total kapitalrentabilitet 4.5 -0.1 2.3 5.4 1.5
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex