Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rice & Noodles As
Juridisk navn:  Rice & Noodles As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lagårdsveien 5C Lagårdsveien 5C Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916079516
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/7/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.85%
Resultat  
  
140.96%
Egenkapital  
  
330.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.299.000 1.441.000 967.000 0 0
Resultat: 200.000 83.000 47.000 -169.000 -37.000
Egenkapital: 120.000 -52.000 -135.000 -182.000 -13.000
Regnskap for  Rice & Noodles As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.299.000 1.441.000 967.000 0 0
Driftskostnader -1.099.000 -1.356.000 -915.000 -167.000 -37.000
Driftsresultat 200.000 85.000 51.000 -167.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 0
Finans 0 -1.000 -5.000 -2.000 0
Resultat før skatt 200.000 83.000 47.000 -169.000 -37.000
Skattekostnad -28.000 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 83.000 47.000 -169.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 60.000 80.000 110.000 70.000
Sum omløpsmidler 122.000 149.000 192.000 5.000 24.000
Sum eiendeler 223.000 209.000 272.000 115.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -82.000 -165.000 -212.000 -43.000
Sum egenkapital 120.000 -52.000 -135.000 -182.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 261.000 406.000 297.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 209.000 271.000 115.000 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.294.000 1.437.000 967.000 0 0
Andre inntekter 4.000 4.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.299.000 1.441.000 967.000 0 0
Varekostnad -508.000 -585.000 -300.000 -18.000 0
Lønninger -69.000 -151.000 -102.000 0 0
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -12.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -600.000 -493.000 -137.000 -36.000
Driftskostnader -1.099.000 -1.356.000 -915.000 -167.000 -37.000
Driftsresultat 200.000 85.000 51.000 -167.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000 -2.000 0
Finans 0 -1.000 -5.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 83.000 47.000 -169.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 60.000 80.000 110.000 70.000
Sum varige driftsmidler 40.000 60.000 80.000 110.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 60.000 80.000 110.000 70.000
Varebeholdning 3.000 8.000 13.000 0 8.000
Kundefordringer 40.000 30.000 0 0 0
Andre fordringer 36.000 72.000 36.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 40.000 142.000 5.000 10.000
Sum omløpsmidler 122.000 149.000 192.000 5.000 24.000
Sum eiendeler 223.000 209.000 272.000 115.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -82.000 -165.000 -212.000 -43.000
Sum egenkapital 120.000 -52.000 -135.000 -182.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 10.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 45.000 37.000 5.000 0
Betalbar skatt 28.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 21.000 21.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 196.000 339.000 292.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 261.000 406.000 297.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 222.000 209.000 271.000 115.000 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 -112.000 -214.000 -292.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6 0.5 0 0.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.4 0 0.2
Soliditet 54.1 -24.9 -49.8 -158.3
Resultatgrad 15.4 5.9 5.3
Rentedekningsgrad 8 10.2 -83.5
Gjeldsgrad 0.9 -1.6 -8.2
Total kapitalrentabilitet 90.1 40.7 18.8 -145.2 -39.8
Signatur
06.04.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex