Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rice Bowl As
Juridisk navn:  Rice Bowl As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22412006
Postboks 3328 Sørenga Tollbugata 17 Fax:
0140 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 819063052
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 4/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.74%
Resultat  
  
-95.65%
Egenkapital  
  
-2000%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.747.000 10.183.000 14.071.000 6.690.000
Resultat: -720.000 -368.000 394.000 1.033.000
Egenkapital: -756.000 -36.000 333.000 803.000
Regnskap for  Rice Bowl As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.747.000 10.183.000 14.071.000 6.690.000
Driftskostnader -7.466.000 -10.547.000 -13.667.000 -5.657.000
Driftsresultat -720.000 -364.000 404.000 1.034.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -10.000 -1.000
Finans -4.000 -9.000 -1.000
Resultat før skatt -720.000 -368.000 394.000 1.033.000
Skattekostnad 0 -92.000 -247.000
Årsresultat -720.000 -368.000 303.000 786.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.487.000 1.092.000 650.000 1.433.000
Sum omløpsmidler 216.000 673.000 1.367.000 1.311.000
Sum eiendeler 1.703.000 1.765.000 2.017.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital -786.000 -66.000 303.000 773.000
Sum egenkapital -756.000 -36.000 333.000 803.000
Sum langsiktig gjeld 0 125.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 2.458.000 1.801.000 1.558.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 1.702.000 1.765.000 2.016.000 2.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.535.000 10.132.000 14.071.000 6.690.000
Andre inntekter 211.000 50.000 0 0
Driftsinntekter 6.747.000 10.183.000 14.071.000 6.690.000
Varekostnad -2.236.000 -3.512.000 -4.807.000 -2.478.000
Lønninger -3.219.000 -5.000.000 -6.984.000 -2.133.000
Avskrivning -98.000 -126.000 -162.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.913.000 -1.909.000 -1.714.000 -856.000
Driftskostnader -7.466.000 -10.547.000 -13.667.000 -5.657.000
Driftsresultat -720.000 -364.000 404.000 1.034.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 -10.000 -1.000
Finans -4.000 -9.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -773.000 0
Årsresultat -720.000 -368.000 303.000 786.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 490.000 572.000 650.000 758.000
Sum varige driftsmidler 490.000 572.000 650.000 758.000
Sum finansielle anleggsmidler 997.000 520.000 0 675.000
Sum anleggsmidler 1.487.000 1.092.000 650.000 1.433.000
Varebeholdning 36.000 50.000 75.000 50.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 111.000 0 57.000 223.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 69.000 623.000 1.234.000 1.038.000
Sum omløpsmidler 216.000 673.000 1.367.000 1.311.000
Sum eiendeler 1.703.000 1.765.000 2.017.000 2.744.000
Sum opptjent egenkapital -786.000 -66.000 303.000 773.000
Sum egenkapital -756.000 -36.000 333.000 803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 125.000 245.000
Leverandørgjeld 121.000 245.000 186.000 507.000
Betalbar skatt 0 92.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 210.000 897.000 560.000
Utbytte 0 -773.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.095.000 1.346.000 384.000 382.000
Sum kortsiktig gjeld 2.458.000 1.801.000 1.558.000 1.696.000
Sum gjeld og egenkapital 1.702.000 1.765.000 2.016.000 2.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.242.000 -1.128.000 -191.000 -385.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.8 0.7
Soliditet -44.4 16.5 29.3
Resultatgrad -10.7 -3.6 2.9 15.5
Rentedekningsgrad -720.0 -60.7 40.4 1
Gjeldsgrad -3.3 5.1 2.4
Total kapitalrentabilitet -42.2 -20.5 20.1 37.7
Signatur
24.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex