Revyhagen Borettslag
Juridisk navn:  Revyhagen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69234661
C/O Obos Postboks 6666 c/o OBOS Østfold Storgata 5 Fax: 69234661
0129 Oslo 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 990357595
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/16/2006
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
2.21%
Egenkapital  
  
24.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.019.000 1.019.000 982.000 978.000 978.000
Resultat: 509.000 498.000 335.000 450.000 509.000
Egenkapital: 2.601.000 2.092.000 1.594.000 1.259.000 809.000
Regnskap for  Revyhagen Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.019.000 1.019.000 982.000 978.000 978.000
Driftskostnader -375.000 -353.000 -434.000 -337.000 -253.000
Driftsresultat 644.000 666.000 548.000 640.000 725.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -171.000 -217.000 -194.000 -218.000
Finans -135.000 -168.000 -212.000 -190.000 -216.000
Resultat før skatt 509.000 498.000 335.000 450.000 509.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 509.000 498.000 335.000 450.000 509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Sum omløpsmidler 962.000 768.000 622.000 681.000 584.000
Sum eiendeler 14.962.000 14.768.000 14.622.000 14.681.000 14.584.000
Sum opptjent egenkapital 2.551.000 2.042.000 1.544.000 1.209.000 759.000
Sum egenkapital 2.601.000 2.092.000 1.594.000 1.259.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 12.306.000 12.674.000 13.022.000 13.347.000 13.678.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 2.000 5.000 75.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 14.963.000 14.768.000 14.621.000 14.681.000 14.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.019.000 1.019.000 982.000 978.000 978.000
Driftsinntekter 1.019.000 1.019.000 982.000 978.000 978.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -39.000 -20.000 -33.000 -35.000 -19.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -333.000 -401.000 -302.000 -234.000
Driftskostnader -375.000 -353.000 -434.000 -337.000 -253.000
Driftsresultat 644.000 666.000 548.000 640.000 725.000
Finansinntekter 2.000 3.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -171.000 -217.000 -194.000 -218.000
Finans -135.000 -168.000 -212.000 -190.000 -216.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 509.000 498.000 335.000 450.000 509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 17.000 58.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 953.000 759.000 605.000 623.000 511.000
Sum omløpsmidler 962.000 768.000 622.000 681.000 584.000
Sum eiendeler 14.962.000 14.768.000 14.622.000 14.681.000 14.584.000
Sum opptjent egenkapital 2.551.000 2.042.000 1.544.000 1.209.000 759.000
Sum egenkapital 2.601.000 2.092.000 1.594.000 1.259.000 809.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.000 1.000 1.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 12.306.000 12.674.000 13.022.000 13.347.000 13.678.000
Leverandørgjeld 45.000 1.000 2.000 56.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 2.000 11.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 2.000 5.000 75.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 14.963.000 14.768.000 14.621.000 14.681.000 14.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 906.000 766.000 617.000 606.000 486.000
Likviditetsgrad 1 17.2 384.0 124.4 9.1 6
Likviditetsgrad 2 17.2 384.0 124.4 9.1 6
Soliditet 17.4 14.2 10.9 8.6 5.5
Resultatgrad 63.2 65.4 55.8 65.4 74.1
Rentedekningsgrad 4.7 3.9 2.5 3.3 3.3
Gjeldsgrad 4.8 6.1 8.2 10.7 1
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.5 3.8 4.4 5
Signatur
14.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex