Revy Og Teaterservice AS
Juridisk navn:  Revy Og Teaterservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 09901
Grieghallen Edvard Griegs plass 1 Grieghallen Edvard Griegs plass 1 Fax: 55216290
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980681378
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/9/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Forretningsregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
177.4%
Resultat  
  
346.08%
Egenkapital  
  
186.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 52.066.000 18.769.000 75.685.000 74.013.000 59.488.000
Resultat: 4.833.000 -1.964.000 451.000 858.000 1.142.000
Egenkapital: 5.998.000 2.095.000 3.731.000 3.422.000 2.958.000
Regnskap for  Revy Og Teaterservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 52.066.000 18.769.000 75.685.000 74.013.000 59.488.000
Driftskostnader -47.162.000 -20.734.000 -75.272.000 -73.188.000 -58.374.000
Driftsresultat 4.904.000 -1.966.000 413.000 825.000 1.115.000
Finansinntekter 6.000 30.000 75.000 62.000 59.000
Finanskostnader -76.000 -28.000 -37.000 -30.000 -31.000
Finans -70.000 2.000 38.000 32.000 28.000
Resultat før skatt 4.833.000 -1.964.000 451.000 858.000 1.142.000
Skattekostnad -930.000 328.000 -142.000 -194.000 -264.000
Årsresultat 3.904.000 -1.636.000 309.000 664.000 878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 243.000 424.000 650.000 687.000
Sum omløpsmidler 26.294.000 7.604.000 14.828.000 16.242.000 11.351.000
Sum eiendeler 26.427.000 7.847.000 15.252.000 16.892.000 12.038.000
Sum opptjent egenkapital 5.398.000 1.495.000 3.131.000 2.822.000 -2.358.000
Sum egenkapital 5.998.000 2.095.000 3.731.000 3.422.000 2.958.000
Sum langsiktig gjeld 993.000 2.145.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.436.000 3.608.000 11.521.000 13.471.000 9.080.000
Sum gjeld og egenkapital 26.427.000 7.848.000 15.252.000 16.893.000 7.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.556.000 16.558.000 75.685.000 74.013.000 59.488.000
Andre inntekter 5.510.000 2.211.000 0 0 0
Driftsinntekter 52.066.000 18.769.000 75.685.000 74.013.000 59.488.000
Varekostnad -39.175.000 -16.610.000 -66.857.000 -64.509.000 -50.917.000
Lønninger -5.560.000 -2.338.000 -5.508.000 -6.017.000 -5.355.000
Avskrivning -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning -65.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.317.000 -1.741.000 -2.862.000 -2.617.000 -2.057.000
Driftskostnader -47.162.000 -20.734.000 -75.272.000 -73.188.000 -58.374.000
Driftsresultat 4.904.000 -1.966.000 413.000 825.000 1.115.000
Finansinntekter 6.000 30.000 75.000 62.000 59.000
Finanskostnader -76.000 -28.000 -37.000 -30.000 -31.000
Finans -70.000 2.000 38.000 32.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -600.000
Årsresultat 3.904.000 -1.636.000 309.000 664.000 878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 243.000 288.000 333.000 378.000
Sum varige driftsmidler 133.000 243.000 288.000 333.000 378.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.000 317.000 309.000
Sum anleggsmidler 133.000 243.000 424.000 650.000 687.000
Varebeholdning 76.000 129.000 251.000 105.000
Kundefordringer 102.000 329.000 955.000 1.170.000 844.000
Andre fordringer 1.826.000 528.000 1.742.000 1.675.000 1.437.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 24.365.000 6.670.000 12.002.000 13.147.000 8.965.000
Sum omløpsmidler 26.294.000 7.604.000 14.828.000 16.242.000 11.351.000
Sum eiendeler 26.427.000 7.847.000 15.252.000 16.892.000 12.038.000
Sum opptjent egenkapital 5.398.000 1.495.000 3.131.000 2.822.000 -2.358.000
Sum egenkapital 5.998.000 2.095.000 3.731.000 3.422.000 2.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 993.000 2.145.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.689.000 54.000 5.786.000 8.246.000 4.013.000
Betalbar skatt 930.000 142.000 194.000 264.000
Skyldig offentlige avgifter 384.000 110.000 379.000 492.000 325.000
Utbytte 0 -200.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 10.433.000 3.444.000 5.213.000 4.538.000 4.479.000
Sum kortsiktig gjeld 19.436.000 3.608.000 11.521.000 13.471.000 9.080.000
Sum gjeld og egenkapital 26.427.000 7.848.000 15.252.000 16.893.000 7.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.858.000 3.996.000 3.307.000 2.771.000 2.271.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.1 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 2.1 1.3 1.2 1.2
Soliditet 22.7 26.7 24.5 20.3 24.6
Resultatgrad 9.4 -10.5 0.5 1.1 1.9
Rentedekningsgrad 64.5 -70.2 11.2 27.5 3
Gjeldsgrad 3.4 2.7 3.1 3.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 18.6 -24.7 3.2 5.3 9.8
Signatur
12.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex