Restco AS
Juridisk navn:  Restco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61270660
Elvegata 19 Elvegata 19 Fax: 61270677
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 834929872
Aksjekapital: 53.000 NOK
Antall ansatte: 74
Etableringsdato: 10/5/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.97%
Resultat  
  
2505.17%
Egenkapital  
  
51.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.284.000 23.326.000 22.497.000 21.467.000 22.999.000
Resultat: 1.395.000 -58.000 292.000 439.000 1.382.000
Egenkapital: 4.102.000 2.707.000 2.765.000 2.674.000 2.489.000
Regnskap for  Restco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.284.000 23.326.000 22.497.000 21.467.000 22.999.000
Driftskostnader -26.093.000 -23.478.000 -22.837.000 -21.208.000 -21.885.000
Driftsresultat 1.192.000 -151.000 -338.000 260.000 1.114.000
Finansinntekter 507.000 403.000 1.002.000 503.000 503.000
Finanskostnader -305.000 -310.000 -373.000 -324.000 -235.000
Finans 202.000 93.000 629.000 179.000 268.000
Resultat før skatt 1.395.000 -58.000 292.000 439.000 1.382.000
Skattekostnad 0 0 0 -54.000 -316.000
Årsresultat 1.395.000 -58.000 292.000 384.000 1.066.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.159.000 12.797.000 13.440.000 13.784.000 10.491.000
Sum omløpsmidler 7.178.000 6.124.000 6.198.000 4.335.000 5.429.000
Sum eiendeler 19.337.000 18.921.000 19.638.000 18.119.000 15.920.000
Sum opptjent egenkapital 4.002.000 2.607.000 2.665.000 2.574.000 2.389.000
Sum egenkapital 4.102.000 2.707.000 2.765.000 2.674.000 2.489.000
Sum langsiktig gjeld 9.025.000 9.695.000 10.365.000 9.871.000 2.129.000
Sum kortsiktig gjeld 6.210.000 6.519.000 6.507.000 5.574.000 11.302.000
Sum gjeld og egenkapital 19.337.000 18.921.000 19.637.000 18.119.000 15.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.925.000 23.119.000 22.272.000 21.267.000 22.639.000
Andre inntekter 359.000 207.000 225.000 201.000 360.000
Driftsinntekter 27.284.000 23.326.000 22.497.000 21.467.000 22.999.000
Varekostnad -7.962.000 -7.546.000 -7.081.000 -6.544.000 -6.913.000
Lønninger -11.121.000 -9.717.000 -10.143.000 -8.981.000 -9.259.000
Avskrivning -727.000 -788.000 -726.000 -940.000 -816.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.283.000 -5.427.000 -4.887.000 -4.743.000 -4.897.000
Driftskostnader -26.093.000 -23.478.000 -22.837.000 -21.208.000 -21.885.000
Driftsresultat 1.192.000 -151.000 -338.000 260.000 1.114.000
Finansinntekter 507.000 403.000 1.002.000 503.000 503.000
Finanskostnader -305.000 -310.000 -373.000 -324.000 -235.000
Finans 202.000 93.000 629.000 179.000 268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -535.000
Årsresultat 1.395.000 -58.000 292.000 384.000 1.066.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.087.000 5.641.000 6.291.000 6.523.000 2.979.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 558.000 632.000 643.000 747.000 998.000
Sum varige driftsmidler 5.645.000 6.274.000 6.934.000 7.270.000 3.977.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.515.000 6.523.000 6.507.000 6.514.000 6.514.000
Sum anleggsmidler 12.159.000 12.797.000 13.440.000 13.784.000 10.491.000
Varebeholdning 1.254.000 1.030.000 1.028.000 979.000 935.000
Kundefordringer 1.427.000 1.107.000 1.409.000 1.367.000 1.171.000
Andre fordringer 1.739.000 1.141.000 1.322.000 597.000 596.000
Sum investeringer 0 13.000 13.000 13.000 13.000
Kasse, bank 2.757.000 2.833.000 2.426.000 1.379.000 2.714.000
Sum omløpsmidler 7.178.000 6.124.000 6.198.000 4.335.000 5.429.000
Sum eiendeler 19.337.000 18.921.000 19.638.000 18.119.000 15.920.000
Sum opptjent egenkapital 4.002.000 2.607.000 2.665.000 2.574.000 2.389.000
Sum egenkapital 4.102.000 2.707.000 2.765.000 2.674.000 2.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 720.000 1.188.000 1.166.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.025.000 9.695.000 10.365.000 9.871.000 2.129.000
Leverandørgjeld 2.029.000 2.040.000 2.048.000 2.294.000 2.217.000
Betalbar skatt 0 0 0 54.000 316.000
Skyldig offentlige avgifter 1.600.000 1.568.000 1.435.000 897.000 1.376.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -535.000
Annen kortsiktig gjeld 1.862.000 1.723.000 1.658.000 2.129.000 6.858.000
Sum kortsiktig gjeld 6.210.000 6.519.000 6.507.000 5.574.000 11.302.000
Sum gjeld og egenkapital 19.337.000 18.921.000 19.637.000 18.119.000 15.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 968.000 -395.000 -309.000 -1.239.000 -5.873.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 0.6 0.4
Soliditet 21.2 14.3 14.1 14.8 15.6
Resultatgrad 4.4 -0.6 -1.5 1.2 4.8
Rentedekningsgrad 3.9 -0.5 -0.9 0.8 6.9
Gjeldsgrad 3.7 6 6.1 5.8 5.4
Total kapitalrentabilitet 8.8 1.3 3.4 4.2 10.2
Signatur
08.12.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex