Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Restco AS
Juridisk navn:  Restco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61270660
Elvegata 19 Elvegata 19 Fax: 61270677
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 834929872
Aksjekapital: 53.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 10/5/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.95%
Resultat  
  
-34.64%
Egenkapital  
  
-79.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.356.000 18.332.000 27.284.000 23.326.000 22.497.000
Resultat: -1.310.000 -973.000 1.395.000 -58.000 292.000
Egenkapital: 332.000 1.642.000 4.102.000 2.707.000 2.765.000
Regnskap for  Restco AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.356.000 18.332.000 27.284.000 23.326.000 22.497.000
Driftskostnader -23.539.000 -19.134.000 -26.093.000 -23.478.000 -22.837.000
Driftsresultat -1.183.000 -802.000 1.192.000 -151.000 -338.000
Finansinntekter 1.000 5.000 507.000 403.000 1.002.000
Finanskostnader -128.000 -176.000 -305.000 -310.000 -373.000
Finans -127.000 -171.000 202.000 93.000 629.000
Resultat før skatt -1.310.000 -973.000 1.395.000 -58.000 292.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.310.000 -973.000 1.395.000 -58.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.247.000 4.985.000 12.159.000 12.797.000 13.440.000
Sum omløpsmidler 5.380.000 6.241.000 7.178.000 6.124.000 6.198.000
Sum eiendeler 11.627.000 11.226.000 19.337.000 18.921.000 19.638.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 1.589.000 4.002.000 2.607.000 2.665.000
Sum egenkapital 332.000 1.642.000 4.102.000 2.707.000 2.765.000
Sum langsiktig gjeld 5.528.000 3.690.000 9.025.000 9.695.000 10.365.000
Sum kortsiktig gjeld 5.766.000 5.894.000 6.210.000 6.519.000 6.507.000
Sum gjeld og egenkapital 11.626.000 11.226.000 19.337.000 18.921.000 19.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.939.000 17.096.000 26.925.000 23.119.000 22.272.000
Andre inntekter 1.417.000 1.236.000 359.000 207.000 225.000
Driftsinntekter 22.356.000 18.332.000 27.284.000 23.326.000 22.497.000
Varekostnad -7.227.000 -5.584.000 -7.962.000 -7.546.000 -7.081.000
Lønninger -10.006.000 -7.621.000 -11.121.000 -9.717.000 -10.143.000
Avskrivning -664.000 -674.000 -727.000 -788.000 -726.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.642.000 -5.255.000 -6.283.000 -5.427.000 -4.887.000
Driftskostnader -23.539.000 -19.134.000 -26.093.000 -23.478.000 -22.837.000
Driftsresultat -1.183.000 -802.000 1.192.000 -151.000 -338.000
Finansinntekter 1.000 5.000 507.000 403.000 1.002.000
Finanskostnader -128.000 -176.000 -305.000 -310.000 -373.000
Finans -127.000 -171.000 202.000 93.000 629.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000
Årsresultat -1.310.000 -973.000 1.395.000 -58.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.851.000 4.533.000 5.087.000 5.641.000 6.291.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.348.000 438.000 558.000 632.000 643.000
Sum varige driftsmidler 6.199.000 4.971.000 5.645.000 6.274.000 6.934.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 14.000 6.515.000 6.523.000 6.507.000
Sum anleggsmidler 6.247.000 4.985.000 12.159.000 12.797.000 13.440.000
Varebeholdning 1.653.000 1.321.000 1.254.000 1.030.000 1.028.000
Kundefordringer 960.000 872.000 1.427.000 1.107.000 1.409.000
Andre fordringer 856.000 1.311.000 1.739.000 1.141.000 1.322.000
Sum investeringer 0 13.000 13.000
Kasse, bank 1.910.000 2.737.000 2.757.000 2.833.000 2.426.000
Sum omløpsmidler 5.380.000 6.241.000 7.178.000 6.124.000 6.198.000
Sum eiendeler 11.627.000 11.226.000 19.337.000 18.921.000 19.638.000
Sum opptjent egenkapital 279.000 1.589.000 4.002.000 2.607.000 2.665.000
Sum egenkapital 332.000 1.642.000 4.102.000 2.707.000 2.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 361.000 708.000 720.000 1.188.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 5.528.000 3.690.000 9.025.000 9.695.000 10.365.000
Leverandørgjeld 2.328.000 3.315.000 2.029.000 2.040.000 2.048.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.304.000 591.000 1.600.000 1.568.000 1.435.000
Utbytte 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.774.000 1.280.000 1.862.000 1.723.000 1.658.000
Sum kortsiktig gjeld 5.766.000 5.894.000 6.210.000 6.519.000 6.507.000
Sum gjeld og egenkapital 11.626.000 11.226.000 19.337.000 18.921.000 19.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -386.000 347.000 968.000 -395.000 -309.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1 0.8 0.8
Soliditet 2.9 14.6 21.2 14.3 14.1
Resultatgrad -5.3 -4.4 4.4 -0.6 -1.5
Rentedekningsgrad -9.2 -4.6 3.9 -0.5 -0.9
Gjeldsgrad 34.0 5.8 3.7 6 6.1
Total kapitalrentabilitet -10.2 -7.1 8.8 1.3 3.4
Signatur
08.12.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex