Restaurant & Cafe Gruppen As
Juridisk navn:  Restaurant & Cafe Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67414253
Askveien 70 Askveien 70 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 998235340
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Høilund Revisjon As
Regnskapsfører: Cyren Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.04%
Resultat  
  
122.5%
Egenkapital  
  
19.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.206.000 11.565.000 12.440.000 15.649.000 9.350.000
Resultat: 641.000 -2.849.000 -389.000 -21.000 3.000
Egenkapital: -2.619.000 -3.260.000 -411.000 29.000 51.000
Regnskap for  Restaurant & Cafe Gruppen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.206.000 11.565.000 12.440.000 15.649.000 9.350.000
Driftskostnader -7.544.000 -14.421.000 -12.840.000 -15.639.000 -9.336.000
Driftsresultat 662.000 -2.856.000 -401.000 9.000 13.000
Finansinntekter 5.000 49.000 49.000 11.000 3.000
Finanskostnader -25.000 -42.000 -37.000 -41.000 -13.000
Finans -20.000 7.000 12.000 -30.000 -10.000
Resultat før skatt 641.000 -2.849.000 -389.000 -21.000 3.000
Skattekostnad 0 -51.000 -1.000 0
Årsresultat 641.000 -2.849.000 -440.000 -22.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 296.000 208.000 105.000 226.000 327.000
Sum omløpsmidler 15.484.000 17.977.000 13.113.000 13.522.000 1.684.000
Sum eiendeler 15.780.000 18.185.000 13.218.000 13.748.000 2.011.000
Sum opptjent egenkapital -2.649.000 -3.290.000 -441.000 -1.000 21.000
Sum egenkapital -2.619.000 -3.260.000 -411.000 29.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 14.500.000 16.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.899.000 5.445.000 13.629.000 13.720.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 15.780.000 18.185.000 13.218.000 13.749.000 2.011.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.206.000 11.565.000 12.440.000 15.649.000 9.350.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.206.000 11.565.000 12.440.000 15.649.000 9.350.000
Varekostnad -5.808.000 -13.432.000 -11.844.000 -12.469.000 -9.010.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -52.000 -157.000 -121.000 -121.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.684.000 -832.000 -875.000 -3.049.000 -304.000
Driftskostnader -7.544.000 -14.421.000 -12.840.000 -15.639.000 -9.336.000
Driftsresultat 662.000 -2.856.000 -401.000 9.000 13.000
Finansinntekter 5.000 49.000 49.000 11.000 3.000
Finanskostnader -25.000 -42.000 -37.000 -41.000 -13.000
Finans -20.000 7.000 12.000 -30.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 641.000 -2.849.000 -440.000 -22.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 208.000 105.000 226.000 327.000
Sum varige driftsmidler 156.000 208.000 105.000 226.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 296.000 208.000 105.000 226.000 327.000
Varebeholdning 9.332.000 7.904.000 511.000 0 231.000
Kundefordringer 2.966.000 3.769.000 4.241.000 9.367.000 29.000
Andre fordringer 1.425.000 713.000 1.826.000 725.000 1.356.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.761.000 5.591.000 6.535.000 3.431.000 67.000
Sum omløpsmidler 15.484.000 17.977.000 13.113.000 13.522.000 1.684.000
Sum eiendeler 15.780.000 18.185.000 13.218.000 13.748.000 2.011.000
Sum opptjent egenkapital -2.649.000 -3.290.000 -441.000 -1.000 21.000
Sum egenkapital -2.619.000 -3.260.000 -411.000 29.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.500.000 16.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 2.932.000 3.818.000 4.961.000 -10.000
Betalbar skatt 0 51.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter -21.000 1.383.000 156.000 2.262.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.878.000 1.131.000 9.605.000 6.496.000 1.970.000
Sum kortsiktig gjeld 3.899.000 5.445.000 13.629.000 13.720.000 1.960.000
Sum gjeld og egenkapital 15.780.000 18.185.000 13.218.000 13.749.000 2.011.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.585.000 12.532.000 -516.000 -198.000 -276.000
Likviditetsgrad 1 4.0 3.3 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 0.9 1 0.7
Soliditet -16.6 -17.9 -3.1 0.2 2.5
Resultatgrad 8.1 -24.7 -3.2 0.1 0.1
Rentedekningsgrad 26.5 -10.8 0.2 1
Gjeldsgrad -7.0 -6.6 -33.2 473.1 38.4
Total kapitalrentabilitet 4.2 -15.4 -2.7 0.1 0.8
Signatur
07.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex