Restaurant Hr Redaktør As
Juridisk navn:  Restaurant Hr Redaktør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38271530
Store Elvegate 25 Store Elvegate 25 Fax: 38271531
4514 Mandal 4514 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 983250726
Aksjekapital: 1.393.000 NOK
Antall ansatte: 105
Etableringsdato: 4/19/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Adb-Senteret AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.65%
Resultat  
  
184.72%
Egenkapital  
  
75.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.761.000 27.581.000 24.938.000 23.949.000 21.346.000
Resultat: 2.571.000 903.000 684.000 283.000 103.000
Egenkapital: 1.397.000 795.000 92.000 -416.000 -607.000
Regnskap for  Restaurant Hr Redaktør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.761.000 27.581.000 24.938.000 23.949.000 21.346.000
Driftskostnader -24.918.000 -26.567.000 -24.145.000 -23.592.000 -21.159.000
Driftsresultat 2.842.000 1.015.000 793.000 357.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -271.000 -113.000 -109.000 -74.000 -85.000
Finans -271.000 -112.000 -109.000 -74.000 -84.000
Resultat før skatt 2.571.000 903.000 684.000 283.000 103.000
Skattekostnad -582.000 -199.000 -176.000 -92.000 -56.000
Årsresultat 1.989.000 704.000 508.000 191.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.019.000 4.125.000 3.105.000 3.021.000 3.234.000
Sum omløpsmidler 6.162.000 3.479.000 2.608.000 2.734.000 2.028.000
Sum eiendeler 10.181.000 7.604.000 5.713.000 5.755.000 5.262.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -598.000 -1.301.000 -1.809.000 -2.000.000
Sum egenkapital 1.397.000 795.000 92.000 -416.000 -607.000
Sum langsiktig gjeld 5.104.000 2.718.000 1.603.000 2.100.000 1.688.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.090.000 4.019.000 4.070.000 4.181.000
Sum gjeld og egenkapital 10.181.000 7.603.000 5.714.000 5.754.000 5.262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.964.000 26.553.000 24.064.000 23.753.000 20.806.000
Andre inntekter 797.000 1.029.000 874.000 196.000 540.000
Driftsinntekter 27.761.000 27.581.000 24.938.000 23.949.000 21.346.000
Varekostnad -8.120.000 -8.104.000 -7.475.000 -7.195.000 -6.730.000
Lønninger -10.894.000 -11.215.000 -9.692.000 -9.596.000 -8.183.000
Avskrivning -420.000 -13.000 -402.000 -385.000 -350.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.484.000 -7.235.000 -6.576.000 -6.416.000 -5.896.000
Driftskostnader -24.918.000 -26.567.000 -24.145.000 -23.592.000 -21.159.000
Driftsresultat 2.842.000 1.015.000 793.000 357.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -271.000 -113.000 -109.000 -74.000 -85.000
Finans -271.000 -112.000 -109.000 -74.000 -84.000
Konsernbidrag -187.000 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.989.000 704.000 508.000 191.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 178.000 377.000 553.000 645.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.921.000 3.866.000 2.640.000 2.417.000 2.527.000
Sum varige driftsmidler 3.921.000 3.866.000 2.640.000 2.417.000 2.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 81.000 89.000 51.000 61.000
Sum anleggsmidler 4.019.000 4.125.000 3.105.000 3.021.000 3.234.000
Varebeholdning 659.000 679.000 652.000 697.000 646.000
Kundefordringer 1.053.000 351.000 304.000 504.000 522.000
Andre fordringer 1.079.000 1.550.000 1.121.000 827.000 653.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.970.000 899.000 531.000 706.000 207.000
Sum omløpsmidler 6.162.000 3.479.000 2.608.000 2.734.000 2.028.000
Sum eiendeler 10.181.000 7.604.000 5.713.000 5.755.000 5.262.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 -598.000 -1.301.000 -1.809.000 -2.000.000
Sum egenkapital 1.397.000 795.000 92.000 -416.000 -607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 365.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 240.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.104.000 2.718.000 1.603.000 2.100.000 1.688.000
Leverandørgjeld 912.000 1.347.000 1.240.000 1.410.000 1.928.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 507.000 890.000 1.176.000 1.099.000 915.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.010.000 1.854.000 1.603.000 1.560.000 1.339.000
Sum kortsiktig gjeld 3.680.000 4.090.000 4.019.000 4.070.000 4.181.000
Sum gjeld og egenkapital 10.181.000 7.603.000 5.714.000 5.754.000 5.262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.482.000 -611.000 -1.411.000 -1.336.000 -2.153.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 0.6 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0.7 0.5 0.5 0.3
Soliditet 13.7 10.5 1.6 -7.2 -11.5
Resultatgrad 10.2 3.7 3.2 1.5 0.9
Rentedekningsgrad 10.5 9 7.3 4.8 2.2
Gjeldsgrad 6.3 8.6 61.1 -14.8 -9.7
Total kapitalrentabilitet 27.9 13.4 13.9 6.2 3.6
Signatur
05.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex