Restaurant Chinahuset AS
Juridisk navn:  Restaurant Chinahuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69150422
St. Marie Gate 93 St. Marie Gate 93 Fax:
1706 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 984227973
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.84%
Resultat  
  
-26.62%
Egenkapital  
  
12.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.040.000 8.917.000 8.700.000 8.764.000 8.639.000
Resultat: 1.304.000 1.777.000 2.671.000 3.437.000 3.492.000
Egenkapital: 8.904.000 7.887.000 16.501.000 15.640.000 13.028.000
Regnskap for  Restaurant Chinahuset AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.040.000 8.917.000 8.700.000 8.764.000 8.639.000
Driftskostnader -6.705.000 -7.134.000 -6.001.000 -5.295.000 -5.128.000
Driftsresultat 1.334.000 1.783.000 2.699.000 3.470.000 3.512.000
Finansinntekter 13.000 44.000 19.000 9.000 14.000
Finanskostnader -43.000 -49.000 -47.000 -43.000 -34.000
Finans -30.000 -5.000 -28.000 -34.000 -20.000
Resultat før skatt 1.304.000 1.777.000 2.671.000 3.437.000 3.492.000
Skattekostnad -287.000 -391.000 -615.000 -825.000 -873.000
Årsresultat 1.017.000 1.386.000 2.056.000 2.612.000 2.619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.418.000 11.633.000 11.921.000 10.963.000 10.102.000
Sum omløpsmidler 7.216.000 8.401.000 7.349.000 6.263.000 6.032.000
Sum eiendeler 10.634.000 20.034.000 19.270.000 17.226.000 16.134.000
Sum opptjent egenkapital 8.794.000 7.777.000 16.391.000 15.530.000 12.918.000
Sum egenkapital 8.904.000 7.887.000 16.501.000 15.640.000 13.028.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 4.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 12.143.000 2.764.000 1.584.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 10.634.000 20.033.000 19.269.000 17.226.000 16.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.684.000 8.595.000 8.700.000 8.764.000 8.639.000
Andre inntekter 356.000 322.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.040.000 8.917.000 8.700.000 8.764.000 8.639.000
Varekostnad -1.826.000 -1.893.000 -1.976.000 -1.989.000 -1.838.000
Lønninger -3.038.000 -3.381.000 -2.940.000 -2.199.000 -2.268.000
Avskrivning -31.000 -28.000 -24.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.810.000 -1.832.000 -1.061.000 -1.097.000 -1.012.000
Driftskostnader -6.705.000 -7.134.000 -6.001.000 -5.295.000 -5.128.000
Driftsresultat 1.334.000 1.783.000 2.699.000 3.470.000 3.512.000
Finansinntekter 13.000 44.000 19.000 9.000 14.000
Finanskostnader -43.000 -49.000 -47.000 -43.000 -34.000
Finans -30.000 -5.000 -28.000 -34.000 -20.000
Konsernbidrag 0 -195.000 0 -501.000
Utbytte -10.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 1.017.000 1.386.000 2.056.000 2.612.000 2.619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.000 3.000 5.000 7.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 118.000 121.000 35.000 43.000
Sum varige driftsmidler 89.000 119.000 125.000 41.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.330.000 11.514.000 11.796.000 10.922.000 10.052.000
Sum anleggsmidler 3.418.000 11.633.000 11.921.000 10.963.000 10.102.000
Varebeholdning 101.000 130.000 79.000 102.000 128.000
Kundefordringer 8.000 29.000 41.000 39.000 39.000
Andre fordringer 40.000 38.000 25.000 24.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.066.000 8.204.000 7.204.000 6.097.000 5.831.000
Sum omløpsmidler 7.216.000 8.401.000 7.349.000 6.263.000 6.032.000
Sum eiendeler 10.634.000 20.034.000 19.270.000 17.226.000 16.134.000
Sum opptjent egenkapital 8.794.000 7.777.000 16.391.000 15.530.000 12.918.000
Sum egenkapital 8.904.000 7.887.000 16.501.000 15.640.000 13.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 3.000 4.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 254.000 0 668.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 4.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 124.000 64.000 83.000 128.000 70.000
Betalbar skatt 289.000 392.000 554.000 825.000 706.000
Skyldig offentlige avgifter 334.000 520.000 543.000 429.000 423.000
Utbytte -10.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 981.000 1.168.000 330.000 201.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 1.729.000 12.143.000 2.764.000 1.584.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 10.634.000 20.033.000 19.269.000 17.226.000 16.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.487.000 -3.742.000 4.585.000 4.679.000 2.929.000
Likviditetsgrad 1 4.2 0.7 2.7 4 1.9
Likviditetsgrad 2 4.1 0.7 2.6 3.9 1.9
Soliditet 83.7 39.4 85.6 90.8 80.7
Resultatgrad 16.6 2 3 39.6 40.7
Rentedekningsgrad 31.0 36.4 57.4 80.7 103.3
Gjeldsgrad 0.2 1.5 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.7 9.1 14.1 20.2 21.9
Signatur
13.10.2010
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex