Restaurant Bevaremegvel AS
Juridisk navn:  Restaurant Bevaremegvel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51843800
Skagenkaien 9 Skagenkaien 9 Fax: 51843879
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 973197169
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/2/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.22%
Resultat  
  
68.36%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.229.000 16.034.000 15.532.000 15.720.000 16.938.000
Resultat: 1.325.000 787.000 1.717.000 -313.000 1.317.000
Egenkapital: 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.033.000 1.594.000
Regnskap for  Restaurant Bevaremegvel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.229.000 16.034.000 15.532.000 15.720.000 16.938.000
Driftskostnader -14.922.000 -15.264.000 -13.797.000 -16.005.000 -15.672.000
Driftsresultat 1.307.000 770.000 1.735.000 -284.000 1.265.000
Finansinntekter 19.000 18.000 1.000 1.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -19.000 -30.000 -1.000
Finans 18.000 17.000 -18.000 -29.000 51.000
Resultat før skatt 1.325.000 787.000 1.717.000 -313.000 1.317.000
Skattekostnad -292.000 -182.000 -266.000 -248.000 -361.000
Årsresultat 1.033.000 606.000 1.451.000 -561.000 956.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 356.000 403.000 268.000 124.000 196.000
Sum omløpsmidler 5.597.000 4.915.000 5.748.000 4.616.000 6.123.000
Sum eiendeler 5.953.000 5.318.000 6.016.000 4.740.000 6.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -267.000 294.000
Sum egenkapital 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.033.000 1.594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.653.000 4.018.000 4.716.000 3.707.000 4.724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.953.000 5.318.000 6.016.000 4.740.000 6.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.218.000 15.986.000 15.532.000 15.720.000 16.938.000
Andre inntekter 11.000 48.000 0 0 0
Driftsinntekter 16.229.000 16.034.000 15.532.000 15.720.000 16.938.000
Varekostnad -4.919.000 -5.211.000 -4.802.000 -4.799.000 -4.933.000
Lønninger -6.377.000 -6.528.000 -6.434.000 -6.323.000 -6.694.000
Avskrivning -130.000 -46.000 -33.000 -51.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.496.000 -3.479.000 -2.528.000 -4.832.000 -3.885.000
Driftskostnader -14.922.000 -15.264.000 -13.797.000 -16.005.000 -15.672.000
Driftsresultat 1.307.000 770.000 1.735.000 -284.000 1.265.000
Finansinntekter 19.000 18.000 1.000 1.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -19.000 -30.000 -1.000
Finans 18.000 17.000 -18.000 -29.000 51.000
Konsernbidrag 0 0 -1.070.000 0 -966.000
Utbytte -1.033.000 -606.000 -114.000 0 -103.000
Årsresultat 1.033.000 606.000 1.451.000 -561.000 956.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 14.000 26.000 37.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 389.000 242.000 88.000 139.000
Sum varige driftsmidler 334.000 389.000 242.000 88.000 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 356.000 403.000 268.000 124.000 196.000
Varebeholdning 520.000 488.000 414.000 388.000 411.000
Kundefordringer 357.000 457.000 518.000 352.000 386.000
Andre fordringer 48.000 28.000 125.000 135.000 1.246.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.631.000 3.278.000 4.692.000 3.741.000 4.080.000
Sum omløpsmidler 5.597.000 4.915.000 5.748.000 4.616.000 6.123.000
Sum eiendeler 5.953.000 5.318.000 6.016.000 4.740.000 6.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -267.000 294.000
Sum egenkapital 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.033.000 1.594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 792.000 868.000 954.000 655.000 802.000
Betalbar skatt 300.000 169.000 0 228.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.503.000 1.365.000 1.392.000 1.299.000 1.371.000
Utbytte -1.033.000 -606.000 -114.000 0 -103.000
Annen kortsiktig gjeld 1.025.000 1.010.000 2.370.000 1.525.000 2.552.000
Sum kortsiktig gjeld 4.653.000 4.018.000 4.716.000 3.707.000 4.724.000
Sum gjeld og egenkapital 5.953.000 5.318.000 6.016.000 4.740.000 6.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 944.000 897.000 1.032.000 909.000 1.399.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 21.8 24.4 21.6 21.8 25.2
Resultatgrad 8.1 4.8 11.2 -1.8 7.5
Rentedekningsgrad 1 7 91.3 -9.5 1317.0
Gjeldsgrad 3.6 3.1 3.6 3.6 3.0
Total kapitalrentabilitet 22.3 14.8 28.9 20.8
Signatur
23.09.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex