Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Research & Publishing AS
Juridisk navn:  Research & Publishing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52723174
Tors Gate 16 Tors Gate 16 Fax:
5531 Haugesund 5531 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 945407840
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/1987
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
130.77%
Egenkapital  
  
2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 48.000 -156.000 -198.000 -115.000 -107.000
Egenkapital: 1.681.000 1.633.000 1.790.000 1.987.000 2.102.000
Regnskap for  Research & Publishing AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -224.000 -184.000 -171.000 -199.000
Driftsresultat -14.000 -224.000 -184.000 -171.000 -199.000
Finansinntekter 61.000 68.000 -14.000 56.000 93.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 61.000 68.000 -14.000 56.000 93.000
Resultat før skatt 48.000 -156.000 -198.000 -115.000 -107.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -156.000 -198.000 -115.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.683.000 1.649.000 1.811.000 2.001.000 2.118.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.649.000 1.811.000 2.001.000 2.118.000
Sum opptjent egenkapital 881.000 833.000 990.000 1.187.000 1.302.000
Sum egenkapital 1.681.000 1.633.000 1.790.000 1.987.000 2.102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 15.000 21.000 13.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.648.000 1.811.000 2.000.000 2.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -194.000 -151.000 -142.000 -171.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -30.000 -33.000 -29.000 -28.000
Driftskostnader -14.000 -224.000 -184.000 -171.000 -199.000
Driftsresultat -14.000 -224.000 -184.000 -171.000 -199.000
Finansinntekter 61.000 68.000 -14.000 56.000 93.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 61.000 68.000 -14.000 56.000 93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -156.000 -198.000 -115.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 228.000 195.000 157.000 199.000 176.000
Kasse, bank 1.451.000 1.449.000 1.649.000 1.797.000 1.938.000
Sum omløpsmidler 1.683.000 1.649.000 1.811.000 2.001.000 2.118.000
Sum eiendeler 1.683.000 1.649.000 1.811.000 2.001.000 2.118.000
Sum opptjent egenkapital 881.000 833.000 990.000 1.187.000 1.302.000
Sum egenkapital 1.681.000 1.633.000 1.790.000 1.987.000 2.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 2.000 2.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 9.000 19.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 15.000 21.000 13.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.683.000 1.648.000 1.811.000 2.000.000 2.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.681.000 1.634.000 1.790.000 1.988.000 2.102.000
Likviditetsgrad 1 841.5 109.9 8 153.9 132.4
Likviditetsgrad 2 839.5 109.7 8 153.6 132.1
Soliditet 99.9 99.1 98.8 99.3 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.8 -9.5 -10.9 -5.8
Signatur
17.10.2013
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG. OGSÅ
STYRETS VARAMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex