Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rescue 3 Norge As
Juridisk navn:  Rescue 3 Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61236000
Heidalsvegen 853 Heidalsvegen 853 Fax: 61236000
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 979517068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50.28%
Resultat  
  
196%
Egenkapital  
  
51.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 535.000 356.000 542.000 631.000 688.000
Resultat: 72.000 -75.000 -32.000 47.000 -38.000
Egenkapital: 168.000 111.000 170.000 195.000 160.000
Regnskap for  Rescue 3 Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 535.000 356.000 542.000 631.000 688.000
Driftskostnader -467.000 -435.000 -577.000 -588.000 -730.000
Driftsresultat 68.000 -78.000 -36.000 43.000 -41.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 72.000 -75.000 -32.000 47.000 -38.000
Skattekostnad -16.000 16.000 6.000 -12.000 9.000
Årsresultat 56.000 -58.000 -26.000 35.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 147.000 133.000 129.000 143.000
Sum omløpsmidler 164.000 82.000 58.000 73.000 20.000
Sum eiendeler 293.000 229.000 191.000 202.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 11.000 70.000 95.000 60.000
Sum egenkapital 168.000 111.000 170.000 195.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 118.000 21.000 7.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000 229.000 191.000 202.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 534.000 355.000 536.000 599.000 687.000
Andre inntekter 1.000 1.000 5.000 32.000 1.000
Driftsinntekter 535.000 356.000 542.000 631.000 688.000
Varekostnad -7.000 -16.000 -16.000 -27.000 -14.000
Lønninger -282.000 -241.000 -352.000 -304.000 -434.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -176.000 -207.000 -255.000 -280.000
Driftskostnader -467.000 -435.000 -577.000 -588.000 -730.000
Driftsresultat 68.000 -78.000 -36.000 43.000 -41.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 -58.000 -26.000 35.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 29.000 13.000 6.000 18.000
Fast eiendom 116.000 118.000 120.000 123.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 116.000 118.000 120.000 123.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 147.000 133.000 129.000 143.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 162.000 80.000 56.000 71.000 17.000
Sum omløpsmidler 164.000 82.000 58.000 73.000 20.000
Sum eiendeler 293.000 229.000 191.000 202.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 68.000 11.000 70.000 95.000 60.000
Sum egenkapital 168.000 111.000 170.000 195.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 1.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 21.000 21.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 97.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 118.000 21.000 7.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 294.000 229.000 191.000 202.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 -36.000 37.000 66.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 2.8 10.4 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 2.8 10.4 1
Soliditet 57.1 48.5 8 96.5 98.8
Resultatgrad 12.7 -21.9 -6.6 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 24.5 -32.3 -16.8 23.3 -22.8
Signatur
03.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex