Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rescue 3 Norge As
Juridisk navn:  Rescue 3 Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61236000
Heidalsvegen 853 Heidalsvegen 853 Fax: 61236000
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 979517068
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
67.29%
Resultat  
  
672.22%
Egenkapital  
  
258.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 895.000 535.000 356.000 542.000 631.000
Resultat: 556.000 72.000 -75.000 -32.000 47.000
Egenkapital: 602.000 168.000 111.000 170.000 195.000
Regnskap for  Rescue 3 Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 895.000 535.000 356.000 542.000 631.000
Driftskostnader -342.000 -467.000 -435.000 -577.000 -588.000
Driftsresultat 552.000 68.000 -78.000 -36.000 43.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 556.000 72.000 -75.000 -32.000 47.000
Skattekostnad -122.000 -16.000 16.000 6.000 -12.000
Årsresultat 434.000 56.000 -58.000 -26.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 129.000 147.000 133.000 129.000
Sum omløpsmidler 667.000 164.000 82.000 58.000 73.000
Sum eiendeler 722.000 293.000 229.000 191.000 202.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 68.000 11.000 70.000 95.000
Sum egenkapital 602.000 168.000 111.000 170.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 109.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 126.000 118.000 21.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 722.000 294.000 229.000 191.000 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 175.000 534.000 355.000 536.000 599.000
Andre inntekter 720.000 1.000 1.000 5.000 32.000
Driftsinntekter 895.000 535.000 356.000 542.000 631.000
Varekostnad -7.000 -16.000 -16.000 -27.000
Lønninger -150.000 -282.000 -241.000 -352.000 -304.000
Avskrivning -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -176.000 -176.000 -207.000 -255.000
Driftskostnader -342.000 -467.000 -435.000 -577.000 -588.000
Driftsresultat 552.000 68.000 -78.000 -36.000 43.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 434.000 56.000 -58.000 -26.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 29.000 13.000 6.000
Fast eiendom 116.000 118.000 120.000 123.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 55.000 116.000 118.000 120.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 129.000 147.000 133.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 663.000 162.000 80.000 56.000 71.000
Sum omløpsmidler 667.000 164.000 82.000 58.000 73.000
Sum eiendeler 722.000 293.000 229.000 191.000 202.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 68.000 11.000 70.000 95.000
Sum egenkapital 602.000 168.000 111.000 170.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 109.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 109.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 28.000 21.000 21.000 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 97.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 126.000 118.000 21.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 722.000 294.000 229.000 191.000 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 656.000 38.000 -36.000 37.000 66.000
Likviditetsgrad 1 60.6 1.3 0.7 2.8 10.4
Likviditetsgrad 2 60.6 1.3 0.7 2.8 10.4
Soliditet 83.4 57.1 48.5 8 96.5
Resultatgrad 61.7 12.7 -21.9 -6.6 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.8 1.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 77.1 24.5 -32.3 -16.8 23.3
Signatur
03.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex