Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reprocenter AS
Juridisk navn:  Reprocenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69151255
Postboks 105 Oskars Gate 41 Fax: 69150292
1701 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 915371418
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/10/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.05%
Resultat  
  
-67.67%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000 4.970.000
Resultat: 43.000 133.000 38.000 33.000 60.000
Egenkapital: 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000 1.343.000
Regnskap for  Reprocenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000 4.970.000
Driftskostnader -4.948.000 -5.655.000 -4.993.000 -4.741.000 -4.901.000
Driftsresultat 54.000 164.000 61.000 53.000 69.000
Finansinntekter 19.000 7.000 7.000 9.000 6.000
Finanskostnader -30.000 -38.000 -29.000 -29.000 -14.000
Finans -11.000 -31.000 -22.000 -20.000 -8.000
Resultat før skatt 43.000 133.000 38.000 33.000 60.000
Skattekostnad -11.000 -30.000 -11.000 -9.000 -16.000
Årsresultat 31.000 103.000 28.000 24.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 325.000 436.000 474.000 621.000
Sum omløpsmidler 2.000.000 2.198.000 1.817.000 1.770.000 1.858.000
Sum eiendeler 2.212.000 2.523.000 2.253.000 2.244.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.361.000 1.257.000 1.230.000 1.205.000
Sum egenkapital 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000 1.343.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 153.000 233.000 313.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 870.000 625.000 563.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 2.212.000 2.522.000 2.253.000 2.244.000 2.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000 4.970.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000 4.970.000
Varekostnad -1.442.000 -1.614.000 -1.398.000 -1.437.000 -1.654.000
Lønninger -2.197.000 -2.390.000 -2.166.000 -2.095.000 -1.903.000
Avskrivning -144.000 -138.000 -160.000 -151.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.165.000 -1.513.000 -1.269.000 -1.058.000 -1.224.000
Driftskostnader -4.948.000 -5.655.000 -4.993.000 -4.741.000 -4.901.000
Driftsresultat 54.000 164.000 61.000 53.000 69.000
Finansinntekter 19.000 7.000 7.000 9.000 6.000
Finanskostnader -30.000 -38.000 -29.000 -29.000 -14.000
Finans -11.000 -31.000 -22.000 -20.000 -8.000
Konsernbidrag -31.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 103.000 28.000 24.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 26.000 19.000 13.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 174.000 299.000 417.000 461.000 612.000
Sum varige driftsmidler 174.000 299.000 417.000 461.000 612.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 212.000 325.000 436.000 474.000 621.000
Varebeholdning 232.000 219.000 193.000 146.000 124.000
Kundefordringer 360.000 817.000 562.000 442.000 428.000
Andre fordringer 81.000 70.000 73.000 66.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 968.000 1.042.000 939.000 1.067.000 1.142.000
Sum omløpsmidler 2.000.000 2.198.000 1.817.000 1.770.000 1.858.000
Sum eiendeler 2.212.000 2.523.000 2.253.000 2.244.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.361.000 1.257.000 1.230.000 1.205.000
Sum egenkapital 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000 1.343.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 153.000 233.000 313.000 393.000
Leverandørgjeld 109.000 342.000 136.000 98.000 410.000
Betalbar skatt 15.000 37.000 17.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 258.000 285.000 262.000 271.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 206.000 209.000 182.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 870.000 625.000 563.000 742.000
Sum gjeld og egenkapital 2.212.000 2.522.000 2.253.000 2.244.000 2.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.380.000 1.328.000 1.192.000 1.207.000 1.116.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.5 2.9 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.3 2.6 2.9 2.3
Soliditet 67.8 59.4 61.9 6 54.2
Resultatgrad 1.1 2.8 1.2 1.1 1.4
Rentedekningsgrad 1.8 4.3 2.1 1.8 4.9
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.8 3 2.8 3
Signatur
30.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex