Rep Og Maskinservice AS
Juridisk navn:  Rep Og Maskinservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31280022
Harestubben 1 Eternit veien 19 Bjerkås næringspark Fax: 31280022
3470 Slemmestad 3470 Slemmestad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 858431182
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.79%
Resultat  
  
-276.92%
Egenkapital  
  
-37.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.000 206.000 128.000 128.000 132.000
Resultat: -69.000 39.000 -7.000 -51.000 -9.000
Egenkapital: 116.000 185.000 146.000 154.000 205.000
Regnskap for  Rep Og Maskinservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.000 206.000 128.000 128.000 132.000
Driftskostnader -123.000 -165.000 -134.000 -178.000 -138.000
Driftsresultat -68.000 41.000 -7.000 -51.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt -69.000 39.000 -7.000 -51.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 39.000 -7.000 -51.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000
Sum omløpsmidler 146.000 249.000 203.000 185.000 269.000
Sum eiendeler 146.000 249.000 203.000 185.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 155.000 116.000 124.000 175.000
Sum egenkapital 116.000 185.000 146.000 154.000 205.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 64.000 57.000 31.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 249.000 203.000 185.000 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 206.000 128.000 66.000 132.000
Andre inntekter 0 0 62.000 0
Driftsinntekter 54.000 206.000 128.000 128.000 132.000
Varekostnad -27.000 -45.000 -34.000 -34.000 -47.000
Lønninger -46.000 -44.000 -43.000 -41.000 0
Avskrivning 0 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -76.000 -57.000 -103.000 -85.000
Driftskostnader -123.000 -165.000 -134.000 -178.000 -138.000
Driftsresultat -68.000 41.000 -7.000 -51.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -3.000 -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 39.000 -7.000 -51.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 26.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 20.000 48.000 0 24.000
Andre fordringer 7.000 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 222.000 155.000 185.000 241.000
Sum omløpsmidler 146.000 249.000 203.000 185.000 269.000
Sum eiendeler 146.000 249.000 203.000 185.000 295.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 155.000 116.000 124.000 175.000
Sum egenkapital 116.000 185.000 146.000 154.000 205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 23.000 25.000 2.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 38.000 32.000 28.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 64.000 57.000 31.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 146.000 249.000 203.000 185.000 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 185.000 146.000 154.000 179.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.9 3.6 6 3
Likviditetsgrad 2 4.9 3.9 3.6 6 3
Soliditet 79.5 74.3 71.9 83.2 69.5
Resultatgrad -125.9 19.9 -5.5 -39.8 -5.3
Rentedekningsgrad 13.7 - -3.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -46.6 16.5 -3.4 -2.4
Signatur
17.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex