Renovasjonsservice AS
Juridisk navn:  Renovasjonsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51482044
Postboks 459 Jærvegen 142 Fax: 51483023
4349 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 929643658
Aksjekapital: 244.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/5/1980 1
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon As
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.07%
Resultat  
  
3.76%
Egenkapital  
  
9.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.901.000 27.965.000 27.303.000 29.499.000 23.317.000
Resultat: 5.075.000 4.891.000 4.741.000 6.065.000 3.126.000
Egenkapital: 39.792.000 36.200.000 32.751.000 29.337.000 25.044.000
Regnskap for  Renovasjonsservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.901.000 27.965.000 27.303.000 29.499.000 23.317.000
Driftskostnader -27.155.000 -23.310.000 -23.018.000 -23.475.000 -20.187.000
Driftsresultat 4.747.000 4.654.000 4.284.000 6.025.000 3.131.000
Finansinntekter 415.000 423.000 535.000 101.000 59.000
Finanskostnader -86.000 -185.000 -78.000 -61.000 -64.000
Finans 329.000 238.000 457.000 40.000 -5.000
Resultat før skatt 5.075.000 4.891.000 4.741.000 6.065.000 3.126.000
Skattekostnad -1.117.000 -1.076.000 -961.000 -1.405.000 -760.000
Årsresultat 3.958.000 3.815.000 3.779.000 4.659.000 2.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.431.000 35.493.000 34.854.000 23.173.000 24.340.000
Sum omløpsmidler 12.966.000 12.351.000 12.116.000 10.501.000 6.923.000
Sum eiendeler 47.397.000 47.844.000 46.970.000 33.674.000 31.263.000
Sum opptjent egenkapital 38.492.000 34.900.000 31.451.000 28.037.000 23.744.000
Sum egenkapital 39.792.000 36.200.000 32.751.000 29.337.000 25.044.000
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 6.567.000 9.967.000 47.000 2.232.000
Sum kortsiktig gjeld 4.938.000 5.078.000 4.252.000 4.290.000 3.987.000
Sum gjeld og egenkapital 47.397.000 47.845.000 46.970.000 33.674.000 31.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.590.000 27.653.000 27.100.000 28.651.000 23.033.000
Andre inntekter 311.000 312.000 203.000 848.000 284.000
Driftsinntekter 31.901.000 27.965.000 27.303.000 29.499.000 23.317.000
Varekostnad -11.730.000 -9.305.000 -8.788.000 -9.758.000 -7.561.000
Lønninger -9.068.000 -8.019.000 -7.994.000 -7.287.000 -7.318.000
Avskrivning -2.056.000 -1.845.000 -1.922.000 -2.205.000 -2.182.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.301.000 -4.141.000 -4.314.000 -4.225.000 -3.126.000
Driftskostnader -27.155.000 -23.310.000 -23.018.000 -23.475.000 -20.187.000
Driftsresultat 4.747.000 4.654.000 4.284.000 6.025.000 3.131.000
Finansinntekter 415.000 423.000 535.000 101.000 59.000
Finanskostnader -86.000 -185.000 -78.000 -61.000 -64.000
Finans 329.000 238.000 457.000 40.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -366.000 -366.000 -366.000 -366.000 -366.000
Årsresultat 3.958.000 3.815.000 3.779.000 4.659.000 2.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 102.000 171.000 138.000 185.000
Fast eiendom 14.478.000 15.120.000 15.763.000 16.407.000 17.035.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.562.000 6.096.000 5.088.000 4.580.000 5.433.000
Sum varige driftsmidler 20.040.000 21.216.000 20.851.000 20.987.000 22.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.294.000 14.176.000 13.832.000 2.048.000 1.687.000
Sum anleggsmidler 34.431.000 35.493.000 34.854.000 23.173.000 24.340.000
Varebeholdning 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0
Kundefordringer 3.735.000 3.117.000 3.483.000 5.243.000 3.842.000
Andre fordringer 214.000 192.000 145.000 154.000 172.000
Sum investeringer 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kasse, bank 7.011.000 7.036.000 6.481.000 5.098.000 2.902.000
Sum omløpsmidler 12.966.000 12.351.000 12.116.000 10.501.000 6.923.000
Sum eiendeler 47.397.000 47.844.000 46.970.000 33.674.000 31.263.000
Sum opptjent egenkapital 38.492.000 34.900.000 31.451.000 28.037.000 23.744.000
Sum egenkapital 39.792.000 36.200.000 32.751.000 29.337.000 25.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 341.000 332.000 299.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.667.000 6.567.000 9.967.000 47.000 2.232.000
Leverandørgjeld 1.122.000 1.537.000 866.000 784.000 1.233.000
Betalbar skatt 1.037.000 934.000 928.000 1.359.000 685.000
Skyldig offentlige avgifter 1.272.000 1.129.000 938.000 1.155.000 1.035.000
Utbytte -366.000 -366.000 -366.000 -366.000 -366.000
Annen kortsiktig gjeld 800.000 780.000 855.000 626.000 668.000
Sum kortsiktig gjeld 4.938.000 5.078.000 4.252.000 4.290.000 3.987.000
Sum gjeld og egenkapital 47.397.000 47.845.000 46.970.000 33.674.000 31.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.028.000 7.273.000 7.864.000 6.211.000 2.936.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.4 2.8 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 2.2 2.0 2.4 2.4 1.7
Soliditet 84.0 75.7 69.7 87.1 80.1
Resultatgrad 14.9 16.6 15.7 20.4 13.4
Rentedekningsgrad 55.2 25.2 54.9 98.8 48.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.9 10.6 10.3 18.2 10.2
Signatur
19.09.2022
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex