Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiersøl Planteskole As
Juridisk navn:  Reiersøl Planteskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37038400
Reiersølveien 400 Reiersølveien 400 Fax: 37038180
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 987693088
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/22/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.45%
Resultat  
  
1095.65%
Egenkapital  
  
0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000 5.808.000
Resultat: 1.375.000 115.000 143.000 25.000 -320.000
Egenkapital: 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000 6.891.000
Regnskap for  Reiersøl Planteskole As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000 5.808.000
Driftskostnader -7.626.000 -6.862.000 -6.430.000 -6.306.000 -6.003.000
Driftsresultat 1.326.000 107.000 211.000 101.000 -196.000
Finansinntekter 68.000 41.000 8.000 21.000 31.000
Finanskostnader -19.000 -33.000 -75.000 -98.000 -155.000
Finans 49.000 8.000 -67.000 -77.000 -124.000
Resultat før skatt 1.375.000 115.000 143.000 25.000 -320.000
Skattekostnad -303.000 -25.000 -35.000 -11.000 74.000
Årsresultat 1.073.000 90.000 109.000 13.000 -246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 511.000 585.000 42.000 105.000 200.000
Sum omløpsmidler 12.272.000 10.434.000 10.912.000 10.010.000 9.625.000
Sum eiendeler 12.783.000 11.019.000 10.954.000 10.115.000 9.825.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.103.000 2.013.000 1.905.000 1.891.000
Sum egenkapital 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000 6.891.000
Sum langsiktig gjeld 1.213.000 1.271.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 4.425.000 2.645.000 2.941.000 2.211.000 1.934.000
Sum gjeld og egenkapital 12.784.000 11.019.000 10.954.000 10.116.000 9.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.859.000 6.675.000 6.464.000 6.299.000 5.770.000
Andre inntekter 93.000 294.000 178.000 110.000 39.000
Driftsinntekter 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000 5.808.000
Varekostnad -2.442.000 -2.007.000 -1.402.000 -1.672.000 -1.291.000
Lønninger -2.746.000 -2.641.000 -2.901.000 -2.779.000 -2.833.000
Avskrivning -62.000 -41.000 -29.000 -83.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.376.000 -2.173.000 -2.098.000 -1.772.000 -1.796.000
Driftskostnader -7.626.000 -6.862.000 -6.430.000 -6.306.000 -6.003.000
Driftsresultat 1.326.000 107.000 211.000 101.000 -196.000
Finansinntekter 68.000 41.000 8.000 21.000 31.000
Finanskostnader -19.000 -33.000 -75.000 -98.000 -155.000
Finans 49.000 8.000 -67.000 -77.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.073.000 90.000 109.000 13.000 -246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 16.000 42.000 76.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 449.000 0 29.000 112.000
Sum varige driftsmidler 387.000 449.000 0 29.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 511.000 585.000 42.000 105.000 200.000
Varebeholdning 8.654.000 8.542.000 8.282.000 7.825.000 7.299.000
Kundefordringer 201.000 126.000 756.000 0 598.000
Andre fordringer 341.000 137.000 20.000 17.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.077.000 1.629.000 1.854.000 2.168.000 1.680.000
Sum omløpsmidler 12.272.000 10.434.000 10.912.000 10.010.000 9.625.000
Sum eiendeler 12.783.000 11.019.000 10.954.000 10.115.000 9.825.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.103.000 2.013.000 1.905.000 1.891.000
Sum egenkapital 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000 6.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.213.000 1.271.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Leverandørgjeld 138.000 301.000 415.000 155.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.448.000 908.000 1.153.000 987.000 656.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.838.000 1.435.000 1.373.000 1.068.000 1.171.000
Sum kortsiktig gjeld 4.425.000 2.645.000 2.941.000 2.211.000 1.934.000
Sum gjeld og egenkapital 12.784.000 11.019.000 10.954.000 10.116.000 9.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.847.000 7.789.000 7.971.000 7.799.000 7.691.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.9 3.7 4 5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.9 1 1.2
Soliditet 55.9 64.5 6 68.3 70.1
Resultatgrad 14.8 1.5 3.2 1.6 -3.4
Rentedekningsgrad 69.8 3.2 2.8 1 -1.3
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.9 1.3 2 1.2 -1.7
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex